Honeywell, anketa na závěr „rychlokurzu“

Vyhodnocení ankety ze závěru  6 h. seznamovacího semináře:
TVORBA A ŘEŠENÍ INOVAČNÍCH ZADÁNÍ (TRIZ) a znalostní systém GOLDFIRE (GFI-Invention Machine -IM)

 pro 11 posluchačů fy Honeywell, Brno, 20. 4.2010

 Jak hodnotíte obsah tématu a formu podání tématu?

    Výborně         Velmi dobře     Dobře

       8                       2

 2 Jak hodnotíte použitelnost TRIZ a IM ve škole nebo firmě ?

    Ano               Asi ano            Nevím                Asi ne               Ne

       4                       3                     3

 Měli byste zájem o další studium TRIZ a osvojení způsobu práce s IM ?

    Ano               Asi ano            Nevím                Asi ne               Ne

       6                     4

 Měli byste zájem o občasné konzultace vašich inovačních úloh s IM ?

    Ano               Asi ano            Nevím                 Asi ne              Ne

       2                     7                      1        

 Vaše osobní stanovisko k možnosti pořídit software IM do školy / firmy ?

    Ano               Asi ano            Nevím                Asi ne               Ne

      4                     2                      4

 6  Doporučil byste téma TRIZ a IM svému synovi (dceři), případně   
     studentům  technických SŠ a VŠ ke studiu a osvojení ?

     Ano               Asi ano            Nevím                Asi ne               Ne

      7                    3

Když ano, tak proč?                                        Když ne, tak proč?
+ Abychom se prokousali od problémů k úlohám a jejich řešení,
+ Metoda směřující od pasivního osvojování informací k aktivnímu vývoji.
+ Podporuje strukturované uvažování.
+ Metodika založená na databázi znalostí (patentů).
+ Použitelnost metodiky TRIZ je široká a dá se implementovat do různých odvětví.
+ Jde o nový pohled na rozvoj znalostí v technice a zpracování informací v krátkém čase.
+ Podporuje systémové myšlení, respektive myšlení vůbec…
+ Pomáhá klást správné otázky a tudíž napomáhá se vydat správnou cestou.
+ Jakákoliv metodika řešení problému je nezbytná pro studenty tohoto zaměření.

 Děkuji Vám za Vaše názory, pomohou nám v další práci.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, [email protected], 602 933 650