ANF DATA Siemens, s.r.o.

8. března 2012
Hodnocení TRIZ školení

Vážený pane docente,

ještě jednou bych Vám ráda vyjádřila naše poděkování za úvod do metodiky TRIZ,
který probíhal v ANF DATA spol. s r.o. v únoru a březnu 2012.

 Za velmi přínosné považuji zejména:

– srozumitelné podání látky,
– velké množství názorných příkladů, které podněcovaly k přemýšlení,
– trefné návaznosti na náš obor,
– častou rekapitulaci látky.
Pro příjemnou a inspirativní atmosféru velkým dílem přispěl Váš skvělý přednes a prezentace.

Na rozpracované projekty, které zaměstnanci prezentovali v závěru, se pokusíme navázat.
Čas ukáže, nakolik se nám v takto krátkém čase podařilo pracovníky povzbudit a ukázat jim jednu z možných cest, jak systematicky i tvořivě přistupovat k inovacím.

S přáním pěkného dne

 ing. Natálie Presová

 Quality management, Communication & Media & Technology
 Londynske nam. 886/4
639 00 Brno
Mobile            +420 725 591 325