Austin Detonator, s.r.o., Jiří Sichler, 2009

 
Přeji Vám hezký den do Brna, pane docente!
Rád Vám pár řádků napíši o mém názoru na metodiku TRIZ.
Metodika dle mého názoru je výborná při výuce studentů technických oborů a dává jim možnost utvořit si v hlavě správné myšlenkové mapy pro pozdější praktické využití. Naučí je dívat se na technické problémy z různých úhlů i z těch, které jsou zdánlivě příkré či zbytečné. Altšullerova tabulka je bezesporu výborným vodítkem a dobrým „nakopávačem“ řešení, která jsou při prvotním pohledu neřešitelná a rozporná.
TRIZ v té podobě jak nám byl interpretován se hodí k řešení složitějších úloh bez velkého termínového tlaku. V praxi je to mnohdy tak, že zadavatel dává přednost rychlým konzervativnějším a levným řešením na úkor sofistikovanějších, která obvykle pak vyžadujídelší řešitelský čas nebo užití nových technologií s podílem jistých rizik, které každé „novum“ přináší. V tomto případě je TRIZ až na druhé koleji. Pokud však zadavatel požaduje skutečnou novinku a dá dostatečný časový rámec, pak je vyloženou chybou nepoužít pro řešení právě TRIZ. Mým přáním je, aby tuto metodiku a její možnosti pochopili především tzv. „velcí manažeři“ – většinou zadavatelé a dali technikům možnost ji plně využít.
Přeji Vám mnoho úspěchů a sil v prosazení této kreativní metodiky. Mějte se moc hezky.
S pozdravem Jiří Sichler, úsek vývoje a výzkumu Austin Detonator s.r.o.