Bc. David Šimek

Moje hodnocení kurzu MPRI-MProjektové řízení inovací:
S metodikou TRIZ-Tvorba a řešení inovačních zadání, jsem se setkal již v prvním ročníku studia vysoké školy v rámci kurzu informatika v silnoproudé elektrotechnice. Tehdy mě metodika příliš nezaujala, protože bylo podáno velké množství informací o metodice, která údajně tvoří a řeší inovační zadání.
Moji pozornost upoutala metodika TRIZ ve třetím ročníku studia bakalářského programu, kdy jsem se s ní opět setkal díky evropskému projektu Popularizace vědy a výzkumu a tím jsem získat cenou motivaci do dalšího studia. V rámci projektu jsem se seznámil se Su-Field analýzou, což je jeden z nástrojů metodiky TRIZ, v knize „Triz for you – Improve your thinking.“ Tato kniha obsahuje mnoho zajímavých příkladů z praxe. Reálnost a rozmanitost uvedených příkladů použití Su-Field analýzy mě v pátém ročníku přiměla k registraci nepovinného kurzu MPRI (M-Projektové řízení inovací). V tomto kurzu jsem se naučil metodiku TRIZ používat.
Během prvních přednášek jsem nevěřil tomu, že budu metodiku někdy chápat a natož používat. Později jsem se však, díky docentu Bušovovi, začal dostávat do jádra metodiky.     Přednášky docenta Bušova jsou neotřelé a cvičení aktivizují studenty, na což dnes většina pedagogů zapomíná.
V rámci cvičení jsme vypracovali mikro-projekt, který výborně zapadá do tohoto kurzu a přinutí člověka prakticky využívat nabytých teoretických znalostí z metodiky TRIZ. Díky mikro-projektu nebyl problém metodiku pochopit a poté odpovědět u zkoušky na snadnou i nesnadnou otázku „Co bylo obsahem kurzu?“
Kritizuji dobu vyučování od 15-té do 19-té hodiny a počítačové prezentace, které byly příliš textově náročné, ale daly se zvládnout.
Bc. David Šimek, šk.r.2014/15