Bc. Dmitrij Baev, 2015

Podle mého názoru ten předmět velmi dobře pomůže nejenom studentům z technického oboru jak mikroelektronika, výrobní systémy, silnoproud, apod. ale také z jiných, jako je třeba strojírenství, architektura. Ten předmět posiluje kreativní myšlení, nutí podívat se na problém z různých pohledů a potom hledat a nalézat řešení problémů nejen technických.
Baev Dmitrij