Bc. Juraj Dudáš


Tento kurz som si vybral a základe informatívnej prednášky pána docenta Bušova , ktorá
sa venovala  metodike tvorby a riešení inovačných zadaní (TRIZ). Metodika TRIZ
ma zaujala a veľmi som uvítal možnosť získať hlbšie poznatky v samostatnom
kurze.  V kurze som sa detailne zoznámil s jednotlivými postupmi
používanými pri inovačných procesoch. Osvojil som si metodiku, vďaka ktorej
je možné riešiť zložité problémy za pomoci ich hĺbkovej analýzy a definície
čiastkových problémov. Zoznámil som sa aj so softvérovými nástrojmi, ktoré
pomáhajú pri definovaní a riešení problémov za pomoci databáz, patentov a
analytických technik. Hlavnou devízou TRIZu je podpora tvorivého myslenia
samotného inovátora, ktorý dokáže lepšie využiť nadobudnuté informácie a
vlastné znalosti. Tento kurz by som odporučil všetkým ľuďom, ktorý majú
záujem pracovať v oblasti vývoja a inovácii ale aj v iných inžinierskych
odvetviach nakoľko pomáha človeku vytvoriť si nadhľad pri riešení
problémov.
Bc. Juraj Dudáš, absolvent předmětu MPRI, leden 2015*