Bc. A. Gašpierik

Moje osobné hodnotenie predmetu MPRI:

Na predmet MPRI sa oplatilo chodiť. Doc. Bušov je odborník na slovo
vzatý a navyše predáša s entuziazmom, ktorý sa prenáša aj na
študentov.
Do elearningu sme dostali množstvo materiálov o metodike TRIZ a o
projektovom riadení aj nad rámec výuky. Prednášky aj cvičenia boli
plné praktických príkladov. Toto spolu s troma testami cez semester
bola pre nás výborná príprava na záverečný mikroprojekt a skúšku.
Som presvedčený o tom, že nadobudnuté poznatky ešte využijeme.

Ešte raz Vám ďakujem za tento predmet a prajem všetko dobré.
S pozdravom,
Bc. A. Gašpierik, leden 2015