Bc. Jan Schnabl

Tento předmět je velice užitečný pro systémový přístup k řešení inovací a pro ty,
kteří rádi systémově řeší problémy, se velice hodí. Je docela složité se naučit
určité postupy používané v rámci metodiky TRIZ, ale pokud si je člověk osvojí,
pak se dají řešit i složité technické problémy.

Pro lidi, kteří nechtějí moc přemýšlet, nechtějí se učit a raději „nastřelují řešení od boku“ bude tento předmět asi nudný a zbytečný…

Jan Schnabl, student 5. r. FEKT VUT v Brně