Bc. Jan ZÍTKA, FEKT VUT v Brně, 5. ročník studia

Předmět MPRI (TRIZ) byl pro mě jedním z nejpřínosnějších z celého studia na VUT. Důvod? Jako i další spolu-studenti během studia pracuji a mám to štěstí, že pracuji už v odvětví, ve kterém bych chtěl pokračovat po studiu (návrh nových zařízení). Proto, když jsem se z přednášek a ze cvičení dozvěděl, jak lze systematicky přistupovat k problémům, byl jsem nadšený a překvapený, že něco takového existuje. To mě nikdo jiný nenaučil, ani v práci ani v jiných předmětech. Proto už během semestru jsem začal využívat jednotlivé metody v práci a velmi mi to ujasnilo, jak všechny zařízení fungují a jak je mohu vylepšit.
Předmět velmi rozvijí ty vlastnosti, které by měl budoucí inženýr mít.
Dovolím si tvrdit, že tento předmět by měl být povinný. Ale, jak říká pan docent Bušov, většina studentů nevidí sílu tohoto předmětu, dokud neřeší nějaký komplexnější problém. Proto si ho zapište bude se Vám hodit víc než si dokážete představit.
S pozdravem Jan Zítka, student 5. ročníku, FEKT VUT v Brně.