Bc. Jiří Ctibor, 2015

Bc. Jiří Ctibor
Předmět Projektové řízení inovací jsem si zvolil za účelem rozšíření znalostí z jiné než odborné oblasti. Předmět splnil moje očekávání, naučil jsem se věci okolo projektového řízení, samotnou metodiku TRIZ a navíc nástroje této metodiky naučí člověka přemýšlet jinak při řešení jeho problémů, ať už odborných nebo osobních. Jako velké plus hodnotím počítačová cvičení, ve kterých se student seznámí a naučí pracovat s ojedinělou, ne běžně dostupnou softwarovou podporou Goldfire Inovator. Program slouží nejen k podpoře projektů inovací pomocí TRIZu, ale má i spoustu dalších funkcí, jako například vyhledávaní v databázích patentů nebo databázi 9,5 tisíce přírodních jevů a efektů včetně popisu.
Při navštěvování přednášek nebyl vůbec problém předmět absolvovat na výbornou. Během semestru se píší 3 jednoduché testy. Dále se dělá mikroprojekt s využitím Goldfire, který se z počátku zdá obtížný, ale když se do toho člověk dá, zjistí, že za pár hodin je hotovo. Ke zkoušce tak jdete s celkem hodně body.
Předmět vyžaduje poznání základních termínů a definic, ale bez toho by nemohla být látka pochopena. Samotný předmět ale není jen samá teorie, skoro padesát procent jsou příklady inovací a dalších procedur, bez kterých by osvojit metodiku TRIZ ani nešlo.