Bc. Josef Samek

Na rozdíl od ostatních předmětů se jedná o metodiku využitelnou v praxi a to téměř v jakémkoli oboru budoucího působení studenta. Díky metodice je možné vyřešit zdánlivě neřešitelné praktické problémy.
Jako v každém předmětu je i zde student postaven před neznámou problematiku. Vyžaduje se její praktické použití při tvorbě mikro-projektu a samozřejmě u zkoušky.
Po absolvování předmětu musím doporučit všem budoucím studentům, aby si probíranou látku osvojovali již během semestru.  Bc. Josef Samek, leden 2015