Bc. Martin Dočekal

Předmět „Projektové řízení inovací“ je komplexním přínosem pro samotnou podstatu řešení nejenom inovačních, ale i dalších projektů. Absolvováním kurzu student získá cenné znalosti z oblasti tvorby a řešení inovačních zadání a umění zkoumat problémy až do jejich samotné fyzikální podstaty. Za největší přednost považuji možnost získání certifikátu, který vypovídá o pochopení problematiky kurzu, jejíž znalost je v dnešní době velkou výhodou při hledání zaměstnání. Taktéž zpracování mikroprojektu je přínosem pro podpoření všeobecné tvořivosti studenta, kterou bezesporu využije v pozdějším zaměstnání. Nezbývá mi nic jiného, než absolvování kurzu MPRI doporučit, jedná se o velký přínos pro zvýšení kvalifikace a budování budoucí kariéry.

Bc. Martin Dočekal, absolvent kurzu MPRI v zimním semestru 2013