Bc. Martin FENDRYCH

Čo mi dal Vami vyučovaný predmet.
Predmet MPRI a v podstate metóda TRIZ mi poskytla nástroj, ktorý utrieďuje myšlienkové pochody pri riešení problému, a to do logickej postupnosti a tým zefektivňuje celý postup riešenia. Povedal by som, že šetrí najmä čas a vynaloženú námahu riešiteľovi problému. Myslím si, že logika metódy sa dá použiť nie len vo vývoji techniky, ale aj v normálnom živote, takmer pri každom probléme s ktorým sa bežný človek stretne.
Bc. Martin Fendrych