Bc. Martin Janáček

Na začátku tohoto kurzu je posluchač zahlcen množstvím pojmů a definic, přičemž jen malé procento dává studentům význam. Ovšem s postupem času při práci na mikroprojektu a hlubším zkoumání významu jednotlivých pojmů dospěje každý do stádia, kdy si uvědomí, že TRIZ není změť pojmů a principů. TRIZ je metodika, která pomáhá člověku nalézat, správně definovat a řešit složité problémy. Osobně mi TRIZ pomohl svými doporučeními nahlédnout až do jádra řešeného problému a přispěl k jeho omezení nebo úplnému zamezení. Myslím, že tento kurz Projektové řízení inovací-MPRI by měl být v rámci magisterského studia povinný. Nejenom proto, že se jedná o v praxi využitelnou metodiku ale i proto, že přispívá k rozvoji technického myšlení člověka a nalézání občas až banálních řešení v na první pohled složitých inovačních zadáních. Vysvětlovaná látka je podpořena inovačním sw Goldfire, který usnadňuje řešiteli práci. Kurz MPRI-projektové řízení inovací mohu jen doporučit. Bc. Martin Janáček