Bc. Martin VILÍM

Můj autentický názor na předmět MPRI – projektové řízení inovací.
Před absolvováním tohoto předmětu jsem neměl tušení, že něco takového jako je metodika TRIZ a její softwarová podpora existuje a byl jsem velmi mile překvapen širokou použitelností. Rozhodně je tento předmět tím, co by měl budoucí inženýr ovládat.
Pokud hodláte cokoliv inovovat, zařízení nebo proces, pak tento kurz Vám ukáže, jak na to jít. Na vlastním projektu si nejlépe vyzkoušíte vyučovanou metodiku TRIZ.
Na přednášky je vhodné chodit, vyučující velmi kvalitně vysvětluje danou problematiku, uvádí příklady z praxe. Ve cvičeních se aplikuje vyučovaná problematika na projekt, který je zpracováván se softwarovou podporou. Předmět je svým obsahem (metodika TRIZ) velmi zajímavý a široký. Literatury k předmětu je opravdu hodně, především poskytnuté vyučujícím.
Jedinou „nevýhodou“, která mě napadá je, že jde  nikoli o naučení, ale o pochopení pojmů, které se vyskytují v tomto předmětu. Není to obtížné, ale chce to čas. S případným vysvětlením Vám velmi ochotně pomůže vyučující.
Bc. Martin Vilím, 2st.,2r., FEKT VUT, 2013