Bc. Martin VOLEK

Volitelný kurz MPRI byl pro mne určitě přínosem. Byl dobře přednesen na přednáškách a procvičen na cvičeních. Také bych řekl, že znalost této problematiky bude využitelná i v budoucnu.

Martin VOLEK, 2.r.,2.s., FEKT VUT, zimní semestr 2013