Bc. Matěj Samohejl

„Předmět Projektové řízení inovací mohu doporučit všem studentům, bez ohledu na studovaný obor. Mimo poukázání na důležitost inovací produktů je dle mého názoru největším přínosem předmětu rozvinutí inženýrského uvažování. Jako absolvent tohoto předmětu mohu kvalitativně srovnat s oborovými předměty a konstatuji, že obsahově vyplňuje mezeru mezi informačními a praktickými předměty.  Vyučovaná metodika je navíc vhodná pro řešení závěrečných prací.  Jediným neduhem shledávám množství potřebných definic.“ Díky. Matěj Samohejl