Bc. Norbert Palsovics

MPRI je zaujímavý a užitočný predmet. Odporúčam ho. Predmet je o tvorení a riešení invenčných úloh pomocou metodiky TRIZ. Keďže je v dnešnej dobe v technike rýchli pokrok a firmy medzi sebou súperia kto príde s niečím novým, je určite užitočné poznat aspoň základy tejto metódy. Osobne si myslím, že na mojom budúcom pracovnom mieste sa s toutou metódou stretnem a bude výhoda, že som už o nej počul. Určite to i zamestnávateľ bude hodnotiť kladne.

Prednášky boli zaujímavé podané výborne vyučujúcim. Ku každému tématu boli podané hneď aj niekoľko príkladov a ďalej sa daná tematika rozoberala na cvičeniach. Na cvičeniách sa pracovalo s programom Golfire, ktorý obsahuje mnoho patentovaných príkladov a mali sme možnosť si ich prelistovať. Pre vyhovujúce dovednosti o tematu odporúčam chodiť na prednášky i cvičenia. Pozitívne hodnotím mikroprojekt. V ňom si študent vyskúša na konkrétnom príklade podľa vlastného výberu preberanú látku. Prednášky z hodín sú k dispozícii.
Celkovo hodnotím predmet za užitočný a zaujímavý

Bc. Norbert Palsovics, student 5. ročníka FEKT, 2017