Bc. Pavel Michálek

K předmětu MPRI mohu uvést toto:
Můj pohled na řešitelské postupy metody TRIZ, které jsou plné definicí a popisů, byl ze začátku plný pesimismu. Ale po absolvování přednášek jsem v těchto definicích objevil smysl a řád, s jehož využitím, jak bylo na začátku kurzu slibováno, je možné objevit potenciálně silné směry, které by řešitel měl důkladně prozkoumat.’Tyto směry totiž vedou k široké škále návrhů na možné inovace a zároveň k nalezení vhodného způsobu řešení těchto inovací; případně také umožňují nalézt řešení technických problémů.
Z uvedených důvodů shledávám tuto metodiku velmi přínosnou pro každého technika.
Bc. Pavel Michálek, zimní semestr 2014