Bc. Roman JUCHELKA

   Kurz M-Projektové řízení inovací (MPRI) vedený doc. Bušovem je vítaným rozšířením jinak téměř ryze technického vzdělání, které se studentu dostává na FEKT VUT. Na rozdíl od jiných vyučovaných netechnických předmětů na FEKT v MPRI vidím skutečný přínos a člověk si z něj odnese víc než jen zelenou fajfku v indexu a splnění kategorie předmětů.
    Díky mnoha příkladům z praxe prezentovaným přímo na přednáškách a cvičeních student od začátků vidí, že probíraná látka dává smysl, má své opodstatnění a již se mnohokrát osvědčila. Student získá zcela nový náhled a přístup nejprve k pochopení a popsání problémů v technické praxi a následně ho metodika TRIZ i popostrčí tím správným směrem, který s vysokou mírou pravděpodobnosti povede k úspěšnému řešení. Navíc, student v rámci kurzu získá přístup k softwaru Goldfire, který poskytuje podporu celé metodiky TRIZ včetně přístupu do patentových databází, takže si na semestrálním projektu může vyzkoušet použití metodiky od A do Z.
   Kurz bych doporučil každému studentovi, který chce v budoucí praxi vystoupit z řady a posouvat zavedená technická řešení o kus dál nebo k tomuto cíli vést skupinu spolupracovníků.
   Bc. Roman Juchelka, šk. r. 2015/16