Bc. Slavomír Darida

Výuka předmětu MPRI obsahovala základy projektového řízení, funkčně nákladové analýzy zájmového technického objektu a nakonec řešení problémů s řadou řešitelských nástrojů. V rámci cvičení jsme byli seznámeni s prostředím programu Goldfire Innovator, který značným způsobem usnadňuje proces inovování.
Nabyté znalosti byly průběžně kontrolovány krátkými testy. Hlavním výstupem byl mikroprojekt, pro jehož řešení mohl být využit právě program Golfire Innovator. Tento projekt byl velmi přínosný a podílel se na posílení teoretických znalostí.
Celkově hodnotím tento předmět velmi pozitivně, jelikož jsem získal přehled v oblasti, kterou jsem dříve znal jen velmi okrajově a nepovažoval jsem ji za příliš důležitou, což se po absolvování tohoto předmětu změnilo. Předmět byl veden profesionálním způsobem a probraná teorie na sebe vhodně navazovala a byla svázána s praktickými příklady, kterých bylo opravdu mnoho. Do budoucna plánuji dále prohlubovat znalosti v této problematice. Bc. Slavomír Darida, 2015/16.