Bc. Stanislav Karásek

Vybrat si z volitelných předmětů právě TRIZ byla asi ta
nejlepší věc, kterou jsem za 5 let svého studia na vysoké škole udělal.
TRIZ  skutečně naučí člověka inženýrskému myšlení. TRIZ chytře využívá všech poznatků, teorií a etalonů, nabytých během studia, ale teprve až tento předmět jim dává řád a smysl. Osobně bych předmět TRIZ doporučil všem, už jen kvůli tomu, že studentovi ukáže realitu budoucí praxe a hlavně ho naučí přemýšlet a řešit problémy. TRIZ by měl být povinný předmět!
Ještě jednou Vám chci poděkovat, pane Bušov,  za hodnotné a poutavé přednášky a celkově za skvělý předmět. Stanislav |Karásek, 5 r. studia, FEKT VUT v Brně