Bc. Tomáš BULÍN

Předmět projektové řízení inovací bych doporučil i ostatním spolužákům. Zpočátku se sice zdá, že je zbytečný, řeší se na první pohled banality a drobnosti, které snad každý zná, ale jejich pochopení a zapamatování si je důležité pro správnou aplikaci na svůj vlastní řešený problém.
Pozitivní je, že se vyučující snaží aktivizovat studenty během přednášek, protože je důležité se nad přednášenou problematikou zamyslet a prohnat ji hlavou, jinak nedojde k úplnému pochopení. Před absolvováním předmětu jsem si myslel, že inovovat nějaké zařízení zvládne jenom pár lidí, ale po pochopení a osvojení si metody TRIZ není problém pro kohokoliv cokoliv ideově inovovat.

Bc. Tomáš Bulín, 2r. 2st. FEKT VUT, 2.1.2013