Bc. Václav NOVOTNÝ

V rámci předmětu MPRI (Projektové řízení  inovací) jsem poprvé dostal příležitost k seznámení s metodikou TRIZ a byl jsem mile překvapen přínosem tohoto předmětu.  Garantujícím ústavem na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií je Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, ale ve své podstatě je to předmět multioborový a velmi vhodný pro studenty z kteréhokoliv technického oboru.

Metodika TRIZ přináší do inovačního procesu určitou systematičnost a přispívá tak k úspěšnému a efektivnímu řešení inovačních zadání.  Z pohledu studia na FEKT je MPRI, resp. TRIZ jedním z  předmětů, kde se teoretické znalosti přibližují k praxi, a je rozvíjeno inženýrské myšlení praktickým směrem.“

Bc. Václav Novotný, 2r.,2s. FEKT VUT v Brně