Bc. Vít ADAMÍK, FSI VUT v Brně, 5. ročník.

Jak praví jedno přísloví: „Dej člověku rybu a nasytíš jej jeden den, nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život.“ Inženýr by měl být vybaven nejen odbornými znalostmi ze svého oboru, ale také metodikou, jak postupovat a přemýšlet. Metodika TRIZ – tvorba a řešení inovačních zadání – vede člověka k vytvoření správného a správně formulovanému zadání, přičemž je známo, že správně formulovaná otázka (zde zadání) je polovina úspěšné odpovědi (zde řešení). Dále také nabízí řešitelské nástroje, které tvůrci pomáhají přiblížit se k inovativní ideji, k řešitelskému nápadu, ačkoli v daném oboru nemá letité zkušenosti.
Děkuji za tento kurz.
Vít Adamík, student 5. ročníku FSI VUT v Brně.