Bc. Vlastimil Vláčil

Moje hodnocení předmětu MPRI:
Kurz byl pro mě zajímavý. Po jeho absolvování, pak člověk vidí za každou novou věcí TRIZ. Poutavé přednášky se spoustou doplňujícího materiálu a příkladů.
Cvičení zaměřená na praktické procvičení probírané látky. Vždy se dočkáte pomoci a vstřícnosti od kantora.
Pokud se někdo zajímá o projektové řízení a inovace, předmět doporučuji.
V mojí výsledné nikoliv nejlepší známce z předmětu se odrazil můj spíše technický přístup k věcem, protože jsem se v některých pojmech trochu ztrácel. Zaměří-li se člověk na praktické procvičení v mikroprojektu, lze kurz úspěšně zakončit a hodně si z něj odnést.
Bc. Stanislav Vláčil, leden 2015