Bc. Zdeněk Kovář

Projektové řízení inovací (MPRI) bych vřele doporučil všem studentům. Díky tomuto předmětu student nahlédne do problematiky inovací. Kurz je veden v přátelském duchu, formou velmi zajímavých přednášek. K probrané látce jsou hned názorně ukázané zajímavé příklady z praxe, proto velmi doporučuji navštěvovat přednášky. Ve cvičeních dochází k osvojení získaných poznatků z přednášek s podporou programu Goldfire Innovator. To je intuitivní, velmi propracovaný program, který navádí řešitele postupnými kroky k dosažení stanovených cílů.
Bc. Zdeněk Kovář, student  5. ročníku, 2017