Archiv pro rubriku: Hodnocení přednášky J. Bielského

Hodnocení přednášky J. Bielského

Přednáška Prof. Bielského na téma „Kognitivní proces a význam metodiky TRIZ“ byla pojata neobvykle, zajímavě. Nejprve bylo využití metodiky TRIZ demonstrováno na krátké případové studii s důrazem na směřování k tzv. ideálnímu řešení a využití disponibilních zdrojů. Následně byl představen obecný poznávací proces a místo TRIZ v tomto procesu nalézání inovativních řešení. Doc. Bušov do přednášky několikrát vstoupil, aby objasnil klíčové přínosy metodiky v praxi i poznávacím procesu. Přednáška byla velice snadno srozumitelná i pro účastníky se základní znalostí angličtiny. 
Mgr. Luboš Lněnička, absolvent FEKT a kurzu Projektové řízení inovací (TRIZ), 2012.