Archiv pro rubriku: Nezařazené

Security and Connectivity, Microcontrollers

Pane docente,
jménem 32 účastníků Vám děkuji za strhující přednášku o metodice TRIZ. Jsem přesvědčen, že část našich vývojových inženýrů Vámi popisované postupy nevědomky využívá. Z reakce účastníků bylo patrné nadšení. Toto je cesta k rozšíření patentové aktivity v českých pobočkách naší firmy. V průběhu tohoto týdne se sejdu s panem ředitelem a probereme možnosti dalších aktivit.
3.3.2017 Rožnov

Pozvánka na odborný seminář TRIZ

 

 

 

 

Pozvánka na odborný seminář

 

 „TRIZ –  jedna  z hlavních metod úspěšných inovací“

 

 

Přednášející:  doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.  – garant a lektor metodiky TRIZ
pro ČR a   Slovensko, předseda TRIZing z.s., FEKT VUT Brno

Datum :          čtvrtek 31. 3. 2016 od 10 30 h do cca 14 00 h

Místo: DOV Ostrava, GONG –  Konferenční místnost č. 5

Určeno:  Pro odbornou veřejnost (ředitele a majitele firem, technické   ředitele, vedoucí konstrukčních a vývojových týmů, členy  inovačních rad, lidi zodpovědné za inovace)

 

Kapacita: 25 osob               Bezplatná účast

 

Program semináře :
10.00 – 10.30 Prezence
10.30 – 12.00 Dynamická prezentace metodiky TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání) + její SW podpory GoldFire Innovator.  Bude probrána funkčně nákladová analýza zájmového objektu, formulace úloh do podoby rozporů a nástroje k řešení rozporů.
12.00 – 12.30 Coffebreak s občerstvením ( malý raut )
12.30 – 14.00 Aktivity  TRIZing,  ukázky „case studies“ z ČR, reference, služby, publikace, implementace TRIZ jinde (GE, Bombardier, LG, Philips, Siemens, Honeywell, …), konference TRIZ ve světě. Diskuze.

 

 

 

Svou účast na Valné hromadě TRIZing potvrďte nebo omluvte co nejdříve nejlépe hned:

Ing. Vladimír Dostál, [email protected]  a také na: [email protected]

Pozvánka

Pozvánka na odborný seminář TRIZ
 „TRIZ –  jedna  z hlavních metod úspěšných inovací“

 Přednášející:  doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.  – garant a lektor metodiky TRIZ
pro ČR a   Slovensko, předseda TRIZing z.s., FEKT VUT Brno

Datum :          čtvrtek 31. 3. 2016 od 10 30 h do cca 14 00 h

Místo: Dolní oblast Vítkovic, GONG –  Konferenční místnost č. 5

Určeno:  Pro odbornou veřejnost (ředitele a majitele firem, technické   ředitele, vedoucí konstrukčních a vývojových týmů, členy  inovačních rad, lidi zodpovědné za inovace)

 Kapacita: 25 osob               Bezplatná účast 

Program semináře :
10.00 – 10.30 Prezence
10.30 – 12.00 Dynamická prezentace metodiky TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání) + její SW podpory GoldFire Innovator.  Bude probrána funkčně nákladová analýza zájmového objektu, formulace úloh do podoby rozporů a nástroje k řešení rozporů.
12.00 – 12.30 Coffebreak s občerstvením ( malý raut )
12.30 – 14.00 Aktivity  TRIZing,  ukázky „case studies“ z ČR, reference, služby, publikace, implementace TRIZ jinde (GE, Bombardier, LG, Philips, Siemens, Honeywell, …), konference TRIZ ve světě. Diskuze.

 Svou účast na Valné hromadě TRIZing potvrďte nebo omluvte co nejdříve nejlépe hned:

Ing. Vladimír Dostál, [email protected]  a také na: [email protected]

Pozvánka na valnou hromadu asociace TRIZing

Výzva k účasti na Valné hromadě TRIZing o.s.

a NÁVRH PROGRAMU

Svoláváme členy TRIZing o.s. k účasti  na valné hromadě, která se uskuteční  dne 21. ledna. 2015  od 10 00  hod na Ústavu  výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně, Technická 12.

Pro automobilisty: velké parkoviště nad restaurací KANAS (Královo Pole), přes závoru na velké parkoviště Vás pustí obsluha, dálkově – z recepce.Hromadná doprava: od brněnského vlakového nádraží jeďte tramvají č. 12  na konečnou Královo Pole (Technologický park), potom cca 300 m pěšky nebo 2 zastávky autobusem č. 53.

V případě nouze volejte 602 933 650 (B. Bušov)

 

Návrh programu jednání Valné hromady:

 • 1. Zahájení
 • 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Bartlovi
 • 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • 4. Zpráva o aktivitách sdružení TRIZing za uplynulé období (spolupráce s VŠ a podniky v ČR a v zahraničí, přijetí TRIZing do MATRIZu, Certifikace, výuka TRIZ na VUT v Brně  a ostatních VŠ v ČR), přednášky a semináře v podnicích, grantové projekty OPVK – FRVŠ, webová stránka sdružení TRIZing,
 • (příloha č.1 – přehled činností v letech 2012-2014,
 • (příloha č.2 – odezvy posluchačů na školách a ve firmách na téma TRIZ,
 • 5. Zpráva o kontrole pokladní knihy (kontrola účetnictví).

(Platba přihlášky TRIZing do MATRIZu, členské příspěvky (viz bod 3.5 Stanov).

 • 6. Schválení  zprávy o aktivitách sdružení TRIZing za uplynulé období včetně zprávy o kontrole účetnictví.
 • 7. Plán činnosti na rok 2015 v souladu se stanovami předpokládá:
 • pokračovat v popularizačních přednáškách k tématu TRIZ na školách a ve firmách ČR a Slovenska,
 • organizovat další seznamovací a výukové kurzy metodiky TRIZ,
 • možnost certifikace členů TRIZing,
 • pro potřeby propagace činnosti TRIZing  vypracovat informační leták se základními údaji (náplň činnosti, nabídky služeb, kontaktní adresy,  apod,
 • 8. Přijetí nových členů
 • 9. Různé

 

Prosíme členy o případné doplnění Návrhu programu jednání Valné hromady.

Stejně tak by bylo žádoucí, aby členové stručně charakterizovali svoje aktivity, které lze zahrnout do připravované Zprávy o činnosti sdružení TRIZing (doplňte prosím  přílohu 1, např. barevně odlišeným textem a pošlete zpět tajemníkovi: [email protected]).

Průvodce sestavováním řetězce příčin a následků událostí

PŘÍČINY A NÁSLEDKY
PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ
aneb
JAK ZVIDITELNIT ROZPORY K ŘEŠENÍ
technikou Root Cause Analysis+ (RCA+)
v rámci metodiky
Tvorby a řešení inovačních zadání (TRIZ)

Autor: Ing. Valerij Suškov, PhD.     Překlad: Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Copyright 2006:  Ing. Valerij Suškov, PhD.
Translation: INDUS International, spol. s r.o., 2009

Tato 32 stránková publikace slouží jako studijní text pro posluchače kurzu MPRI-Magisterský, Projektové řízení inovací, FEKT VUT v Brně.

TIT_RCA NOVpress2014

 

Bc. Tomáš Urbánek

Mých pár vět k předmětu MPRI: Předmět se mně osobně líbil. Jako největší plus tohoto kurzu vidím ve zcela jiném pohledu na řešení problémů. Volitelný předmět MPRI učí, jak systematicky přemýšlet podle jasně zavedených pravidel. Osobně kurz doporučuji i dalším studentům.
Tomáš Urbánek, 2r.,2s. FEKT VUT v Brně, 2013