Archiv pro rubriku: Pozvánka na 20.5.2015

Vyhodnocení přehledového workshopu TRIZ a Goldfire Innovator

 

VYHODNOCENÍ Ankety – dotazníku
ze závěru jednodenního workshopu TRIZ a Goldfire (GFI)
FEKT VUT v Brně, 20. 5. 2015
(2 profesoři, 2 docenti, 6 inženýrů, 2 studenti)

 Jak hodnotíte obsah tématu a formu seznámení s tématem TRIZ a GFI?
Výborně         Velmi dobře     Dobře
8                       4

2 Jak Vy osobně hodnotíte použitelnost TRIZ a GFI ve firmě / škole ?
Ano               Asi ano            Nevím                Asi ne               Ne
       6                     5                       1

Měli byste zájem o osvojení TRIZ a způsobu práce s GFI ?
Ano               Asi ano            Nevím                Asi ne               Ne
      9                     2                       1

Měli byste zájem o občasné konzultace vašich inovačních úloh s GFI
Ano               Asi ano            Nevím                 Asi ne              Ne
      5                      5                       2

Vaše osobní stanovisko k možnosti pořídit software GFI do firmy / školy ?
Ano               Asi ano            Nevím                Asi ne               Ne
      6                      1                       4                         1

6  Doporučil byste téma TRIZ a GFI svému synovi (dceři), případně
studentům  technických SŠ a VŠ ke studiu a osvojení ?
Ano               Asi ano            Nevím                Asi ne               Ne
    11                         1
Když ano, tak proč?                                        Když ne, tak proč?
+ Systematická komplexní metoda, nikoliv metoda založená na náhodě, intuici,
+ Zvyšuje počet idejí k řešení,
+ Jde o významný nástroj jak pro osobní, tak pro pracovní rozvoj,
+ „Vedieť o niečom všetko a o všetkom niečo“ znamená poznať TRIZ jako možnosť.
+ Mohlo by to celkom isto pomuoct riešiť ruozne problémy v ruoznych oblastiach po celý študijný/pracovný život,
+ Protože když něco není vědomé a měřené, tak to nemůže být efektivně řízeno a vylepšováno. Děkuji za velmi zajímavý den.
+ Metodika podněcuje k přemýšlení, což se ne tak často vyskytuje,
+ Je to možnost plynulého navázání znalostí ze školy na potřeby praxe a užitečnost člověka v těmito znalostmi,
+ Podporuje systematický přístup k inženýrské činnosti, TRIZ je proto užitečný nástroj,
+ Pro získání návodu pro postupy řešení různých technických i jiných problémů,
+ Dobrý nástroj k řízení vývoje (snad jediný, který na mě dělá dojem, že může fungovat), jde o systematické řízení, které má začátek, průběh a vede k závěrům (má to řád),
+ Je to komplexní užitečná metodika, ale je pracná, vyžaduje znalosti a schopnost syntézy.

Děkujeme Vám za Vaše názory, pomohou nám v další práci.
Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, prezident TRIZing, o.s. Technická 10, FEKT VUT v Brně, [email protected], 602 933 650