Archiv pro rubriku: Články

35 let

TRIZ already 35 years in the Czech Republic

                                            Bohuslav Bušova*, Jan Žídekb, Milada Bartlovác

a,cBrno University of Technology, Brno 616 00, Czech Republic
bTechnical University of Ostrava, 708 33, Czech Republic

* Corresponding author. Tel.: +420 541146734; E-mail address: [email protected]

Abstract
TRIZ methodology was popularized in the Czech Republic in technical journals since 1980.
Then it has been lectured at several technical universities since 1996 (Brno, Prague, Liberec, Pilsen, Ostrava, Zilina, Kosice).
Since 2000 original publications from more Russian authors have been translated into Czech, and later some of their publications from English.  Into companies TRIZ enters in the form of motivational three hour lectures and subsequent short-term 2+1 day courses during last ten years.
Anyway, to follow-up the educational course of TRIZ by practical applications in intention of repeated analyze and solving a concrete innovation task go well in companies only in combination of several factors.
Despite to the many positive references of more than 2260 listeners, mostly from companies and partially from technical universities, TRIZ methodology has not yet become a common studied theme neither in universities nor in corporate development departments.
In this paper the authors summarize the experience of teaching and implementation TRIZ at technical universities and findings from teaching and applications in companies in the Czech Republic and Slovakia for the last 35 years.

© 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V.

Peer-review under responsibility of scientific committee of Triz Future Conference.

Keywords: education; teaching; training; TRIZ; retrospective; Czech Republic

 

  1. Introduction

Content and form – evergreen question what and how to do. It is not difficult, but time consuming to come to the opinion that both the systematic approach to the problem solving, and the stimulated and developed human creativity are constantly useful and applicable in technical education as well as in innovative practice.

There’s no doubt that engineering graduates provided with the methodology of systematical and creative thinking would adapt more easily and rapidly to the variable demands of the very dynamic reality in practice.

Sometimes, the engineers have an allergic reaction already just to the words: methodology, analysis, synthesis, etc. Of course, there are no universal short instructions how to connect the system approach and solving creativity in the engineering qualifying profile. But there is a well-elaborated and instrumental TRIZ – relatively transdisciplinary, analytic – synthetic methodology which can be studied and mastered, which supports both system approach and creativity needed for inventive solving process.

It was already Leonardo da Vinci (1452-1519) who had something to say to the question how to educate and simulate creative man. In his legacy to his students he declared four rules how to stimulate the brain to creative actions:

  • Study science of art (to get object knowledge – to know WHAT),
  • Study art of science (to adopt methods – to know HOW),
  • Develop all your senses (to keep creativity – to think HOW DIFFERENTLY),
  • Keep in your mind system approach (because all is connected with all – to think HOW BETTER).

Celý článek z konference ETRIA TRIZ future, 2015 lze zaslat na vyžádání.

Hodnocení exponátů v soutěži o Zlatou medaili na MSV v Brně

Improvement the evaluation of innovation

 Abstract

Best technical products are evaluated and awarded with different prices in the fairgrounds around the world.  Evaluation Committees (Jury) have to solve difficult tasks: How to evaluate in limited time dozens of various technical objects which enter in the competition.  How to propose the best product to be awarded, for example in the category „most innovative exhibition product”. How to objectify the subjective opinions of individual experts invited to the jury. Transparent work of a jury can increase the prestige of the competition, on the contrary,  unclear process of evaluation usualy destroy the whole competition.

This paper will present only the part of the evaluation procedure that makes the evaluation process of a various exhibits more objective. Such process of evaluation and newly introduced criteria of evaluation – based on chosen knowledge of TRIZ – brings relative objectivity and measurability to the evaluation process of products exhibited during International Trade Fair inBrno.

Celý článek může být odeslán zájemcům na požádání.

Inovace závěsu přední kapoty automobilu

Improvement of active hinge of the car bonnet

 Abstract 

The article presents a partial use of TRIZ methodology and Goldfire Innovator® during innovation process of the active hinge of the car bonnet. The hinge is one of many components of complex measures of EU for an increase the active pedestrian protection. The measures result from the EuroNCAP regulation which has to be observed within testing the safety of vehicles in a collision with pedestrians, especially in city,in pedestrian crossings, where the most accidents are occurred.

The article introduces a significant improvement of the active hinge of the car bonnet. The active hinge must lift up the rear part of the bonnet in appropriate short time to extend the deformation space between the bonnet and the rigid parts of the engine compartment. Fast and controlled lifting of the bonnet mitigates the consequences of collision between pedestrian and a vehicle.

VA-Value analysis of the existing hinge design has showed the least valuable components and complete one complicated subsystem. Trimming procedure has brought the possibility to delegate functions of the subsystem into one redesigned element – the actuator. The new system of active hinge to obtain dynamicity (and function of the bonnet “to lift-up”) as well as solidity (and function of the bonnet “to fix” the bonnet basic position), for these both contradictory functions uses a very fast linear actuator with ball lock application. The simplicity of a new active bonnet hinge has led to fast and cheap preparation of the experiment, prototype testing and introduction of new solution of the active hinge in automotive company.

Celý článek může být odeslán zájemci na požádání.

 

Inovace z PBS Velká Bíteš

SMALL TURBOJET ENGINE INNOVATION
AND TRIZ INSTRUMENTS

Zdeněk Katolickýa, Bohuslav Bušovb, Milada Bartlovác

aAir Division of PBS, Velká Bíteš, 595 01, Czech Republic
bBrno University of Technology, Brno, 616 00, Czech Republic
cBrno University of Technology, Brno, 616 00, Czech Republic

Abstract

Comparing to concurrent small turbojet engines this Czech design has several important parametrical advantages: weight, power, reliability, cost, etc. Innovations were obtained by creative/inventive solutions in which several instruments TRIZ were used objectively, as it was evaluated by the jury – the evaluation committee recommending the award by Gold Medal during the International Machinery Trade Fair in Brno 2013.

In this article, the turbojet engine is presented as attractive case study, as: – an example for education TRIZ methodology of students and engineers, – the exceptional successful solution of turbojet engine for small and unmanned air vehicles. The patented solution of small turbojet engine exceeded the existing state of the art. The real product is exported to the USA, Russia, Arabian Emirates, etc. All documents published by the producer could be downloaded by members of MATRIZ conference for using in educational or consulting activity.

Celý článek o inovaci malého turbínového motoru v řadě TJ110 z produkce PBS Velká Bíteš lze poslat po vyžádání.

Profil absolventa VUT?

JDE O KVALIFIKAČNÍ PROFIL absolventa?

 

Vzpomínky na vlastní začátky v praxi, zkušenosti z výuky na vysoké škole technické a postřehy z působení ve firmách ČR a SR inspirovaly sepsání tohoto příspěvku.

„Idě o to, že keby o niečo išlo, abysme veděli, o čo idě“. Toto moudro nevyřknul major Terazki v Černých baronech, ale jiný major, zvaný „Yperit“, v jiné době (1975),
na jiném místě (VSSŠ Poprad). To byla perla v „politické školení mužstva“. 

Vedle jiných témat aktuálních na VUT v Brně, „idě“  také o kvalifikační profil absolventa, ať už bakalářského či magisterského nebo doktorského studia.

Příspěvek začnu i skončím s klasikem, mezi tím něco zkritizuji, něco navrhnu.

Co na to Leonardo?

Snad nejsem zcela „mimo mísu“, když věřím, že absolvent VUT by měl být schopen řešit technické problémy, zdokonalovat existující a tvořit nové technické systémy.

Mnoho moudrého bylo na téma „kvalifikace tvůrce“ řečeno před námi.

Leonardo Da Vinci (*15.4.1452 – ♣2.5.1519) je často citován jako člověk renesance, jako moderní Evropan obdařený souladem potence levé i pravé mozkové hemisféry. Mimo jiné byl uznávaným malířem, sochařem, architektem, atletem, hudebníkem, inženýrem a filosofem. Je autoritou pro vědce, umělce a snad také pro nás učitele. K otázce výchovy tvůrčího člověka měl co říci a doporučil svým žákům čtyři pravidla,
jak pěstovat  mozek k tvůrčím činům:

1. Studujte vědy o umění (abyste nabyli znalostí předmětných).
2. Studujte umění věd (abyste osvojili způsoby, jak nabývat znalostí nových).
3. Rozvíjejte všechny svoje smysly (abyste si zachovali vnímavost na podněty vnější).
4. Držte ve vědomí, že vše souvisí se vším (abyste mohli uvádět díla svoje v soulad s přírodou).

 Snad neurazím akademickou obec „meziřádkovou“ současnou interpretací, že Leonardo ve svých pravidlech kladl důraz na znalosti studovaného oboru (abychom věděli „co“), na osvojení metod dosahování nových poznatků (abychom uměli „jak“), na potřebu pěstování tvořivosti (abychom chtěli přemýšleli o tom, „jak jinak“), na nutnost respektovat časové, prostorové, kauzální a systémové souvislosti (abychom usilovali o to, „jak lépe“).

Vejce nebo slepice, slepice nebo vejce?

 Co učit? Mnoho konkrétního? Více obecného? Z mnoha důvodů v naší realitě stále převládá obsah i forma studia, které sledují dosažení široké poznatkové základny studenta (aby věděl  „co“), méně času je věnováno způsobům a dovednostem studenta (aby věděl „jak“), ještě méně je student veden ke kritickému a tvořivému myšlení (aby věděl „jak jinak“) [1, 4].

Na  položky „jak jinak a případně i lépe“, na pěstování schopností studenta tvořivě a přitom systémově a také projektově  přistoupit k realitě, tj. analyzovat stav, formulovat problém, hledat a posoudit varianty řešení, presentovat výsledky, na to vše v  kurzech jaksi nezbývá. A to přesto, že právě poslední jmenované složky kvalifikace technika se neblaze projevují v semestrální, diplomových, doktorandských (ale i grantových) projektech, oslabují potřebnou adaptabilitu absolventa a jeho úspěšnost na trhu práce.

 S úctou ke klasikovi a spolu s podobně smýšlejícími kolegy a praktiky na VUT, resp. v praxi  ve firmách ČR a SR sdílím přesvědčení, že efektivita práce tvůrčího technika, závisí nejen na potřebných odborných znalostech, ale stále více je závislá na jeho metodologické výbavě, na schopnostech tvořit ( a to nejen technická díla, ale i navrhnout, řídit a realizovat projekty k jejich uskutečnění),  vytvářet potřebné sociální interakce a nezbytný soulad techniky s přírodou.

V aktuálním případě obsahu a formy bakalářského studia jde asi o nesnadné naplnění rozporného požadavku, aby: „méně bylo více“. Nepochybuji o tom, že kolegové museli sáhnout hluboko do obsahu i forem kurzů, aby vytvořili kostky do mozaiky bakalářského studia tak, aby absolvent byl pro školu i praxi přijatelný.

Přesto, při pohledu do nabídky bakalářských volitelných kurzů, jsem nabyl  jistoty, že chci, umím a mohu navrhnout ještě jeden kurz. Chci požádat, aby předsedové a členové oborových rad umožnili studentům bakalářského studia svých oborů, vedle jiných nepochybně velmi hodnotných volitelných kurzů, nepochybně užitečný volitelný kurz, který ctí a studentům činí srozumitelnými atributy systémového a přitom tvůrčího přístupu k řešení technických problémů, k řešení technických inovací.

Místo závěru: Klasikem jsme začali, klasikem skončíme.

 Již Komenskému  šlo o hledání odpovědi na věčně zelenou otázku pedagogiky, otázku vyváženosti obsahu (co učit) a formy vzdělávání (jak učit), již tenkrát šlo o to, aby byl:

 „…nalezen způsob podle něhož by ti kdo učí, učili méně, ti však, kteří se učí, naučili se více, způsob, podle něhož by ve školách bylo méně hluku, nechuti a marné práce, avšak více klidu, libosti a pevného výsledku“.

 „Nesmírně bylo vůbec hřešeno ve školách proti této zásadě, neboť učitelé snaží se většinou místo semen síti rostliny a místo roubů sázeti stromy, když místo základních pravd cpou do hlav svých žáků směsici různých závěrů…“ Jan Amos Komenský *28.3 1592 – ♣15.1.1670

 Od jisté doby na stěnách učeben nemusí nutně viset president. Mohl by tam viset klasik, dnes by se cítil jako disident. Zíral by na nás a my na něj.

Ctihodným kolegům v oborových radách,
posuďte, zda lepší košile než kabát.

Jak neodradit, naopak studenty přilákat?
Jak nacpat do hlav od všeho trochu
a tím nic o všem a nebo naopak,
od něčeho všechno a tím vše o ničem?
Rozpory obejít, vyřešit a nebo přeskákat?
Kompromis není řešením, změna obsahu i formy se žádá.
Oborovým radám nezávidím, návrhem kurzu ruku podávám.
Občas na poměry nadávám, snad právě proto rukavici házím.

 Literatura:
[1] Votruba L.: Výchova studentů k tvůrčí práci (se zřetelem k inženýrskému studiu).      
                           ACADEMIA, Praha 1984
[2] Andrejsek K., Beneš J.: Metody řešení technických problémů, SNTL, Praha, 1984
[3] Devojno I.: Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ, skripta, 1997
[4] Votruba L.: Rozvíjení tvořivosti techniků. ACADEMIA, Praha, 2000
[5] SW Invention Machine Corp.: GoldFire Innovator, TechOptimizer, Knowledgist, 
                                                       http://ww.invention-machine.com.

Bohuslav Bušov