Archiv pro rubriku: Překlady z angličtiny

TRIZ pro Tebe

TRIZ4YOU
    Myšlení je schopnost, může být rozvíjeno a zlepšeno, pokud víme jak.
Eduard de Bono

Nevyužíváme 95% našich vědomostí!

Co byste odpověděli, kdyby se Vás někdo zeptal: „Jak mnoho svých vědomostí použijete v každodenním životě?“. Normální lidé uvádějí že, používají vědomosti (informace získané) získané během studijních let v rozmezí 5 – 20 %. Charakteristika využití vědomosti říká, že čím více let oficiálního studia člověk absolvoval, tím menší vyžívané vědomosti odhaduje.        Toto hodnocení není až tak překvapující. Bylo nám vícekrát řečeno, že nevyužíváme naplno naši mysl, a kdybychom dokázali používat náš mozek efektivněji, byli bychom podstatně kreativnější a inteligentnější. Množství knih již bylo napsáno o zlepšení výkonosti mozku a schopnosti myslet. Tucty technik byly vyvinuty na zlepšení čtení, paměti a kreativity. Toto je další kniha, která má za úkol pomoci zlepšit myšlení, ale která se zaměřuje na jinou oblast než všechny ostatní knihy. Účelem této knihy je pomoci vám v systematickém používání vědomosti, kterých jsme doposud dosáhli během studia a jak efektivně využít vědomostí, které získáme v budoucnu. Tato kniha je napsána s cílem pomoci čtenái vytvořit více kvalitnějších nápadů se systematickým použitím většiny jeho vědomostí. To dopomůže čtenáři k tomu, aby se stal lepším myslitelem.

Kniha je určena čtenářům, kteří jsou připraveni učit se prostřednictvím činností a jsou ochotni věnovat svůj čas řešením cvičení zahrnutých v této knize. Tento způsob učení by měl být přijatelný pro vysokoškoláky i středoškoláky. Lidem, kteří už mají za sebou jisté zkušenosti z praxe, mohou tato cvičení připadat triviální a mohou se proto rozhodnout přečíst tuto knihu bez investování svého času do řešení cvičných příkladů. Avšak typ studia této knihy, který si zvolíte, bude odpovídat tomu, co vám kniha přinese. Pomůže každému, kdo si myslí, že nevyužívá svoje vědomosti dostatečně, a to v tom, že ho naučí lépe a systematičtěji myslet a využívat svých vědomostí efektivněji.

Tato kniha se nachází v procesu korektury.
Bohuslav Bušov

Průvodce sestavováním řetězce příčin a následků událostí

PŘÍČINY A NÁSLEDKY
PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ
aneb
JAK ZVIDITELNIT ROZPORY K ŘEŠENÍ
technikou Root Cause Analysis+ (RCA+)
v rámci metodiky
Tvorby a řešení inovačních zadání (TRIZ)

Autor: Ing. Valerij Suškov, PhD.     Překlad: Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Copyright 2006:  Ing. Valerij Suškov, PhD.
Translation: INDUS International, spol. s r.o., 2009

Tato 32 stránková publikace slouží jako studijní text pro posluchače kurzu MPRI-Magisterský, Projektové řízení inovací, FEKT VUT v Brně.

TIT_RCA NOVpress2014