Archiv pro rubriku: Reference

Bc. Mačák Martin

Moje hodnocení predmetu MPRI – Magisterský – Projektové Řízení Inovací:
Projektové riadenie inovácií je veľmi zaujímavý predmet, ktorý sa zaoberá riešením inovačných až invenčných zadaní podľa metodiky TRIZ -Tvorba a riešenie inovačních zadaní.
Táto metodika umožňuje logicky riešiť problémy,
ktoré sa nám predtým zdali ako neriešiteľné.
Doc. Bušov vedie tento predmet veľmi profesionálne a dobrou formou.
Všetka vysvetlená teória bola aplikovaná na viacerých príkladoch z praxe. Vďaka tomu sme mohli rýchlo vidieť a pochopiť  využitie TRIZu.
Taktiež veľmi kladne hodnotím mikroprojekty, na ktorých sme pracovali počas celého semestra a sami sme si mohli vyskúšať aplikovanie metodiky TRIZ. V cvičeniach sme si mohli vyskúšať prácu s programom Goldfire, ktorý obsahuje množstvo patentov a ďalších vhodných prehľadne usporiadaných informácií.
Tento predmet vám pomôže orientovať sa a rýchlo prenikať do neznámych problémov, zlepší vám logické myslenie, rozšíri všeobecný rozhľad a hlavne vedomosti, ktoré získate budete môcť využiť v každej oblasti života.
Bc. Martin Mačák, diplomant EVM, šk. R. 2017/18

Ing. Richard Menšík

Vážený pane docente,
děkuji ještě jednou za Váš kurz u nás ve firmě NXP Semiconductors. Ačkoliv přínos metodiky TRIZ vidím primárně pro klasické inženýrství, kde se pracuje s hmotnými objekty a poli, stále dle mého názoru zůstává důležitá část metodiky použitelná i v oblasti SW/HW systémů. Zejména mne zaujalo použití jako nástroje týmové práce multioborových týmu, umožnujícího přehlednou vizualizaci problému, podporujícího porozumění členy týmu a poskytujícího návodné otázky ke zlepšování, a to v širším kontextu systému i nadsystému, nikoliv jen v kontextu izolovaných problémů viděných při každodenní práci.
S pozdravem,
Richard Mensik, Auto MCU Software, Verification&Validation, NXP Semiconductors, 20.9.2017

Olomouc

Dobrý den pane docente,
předem chci poděkovat za inspirativní a velmi zajímavý workshop tuto středu v Olomouci. S metodikou TRIZ jsem se orientačně seznámil už dříve, ale ve Vašem podání se mi spousta nejasností osvětlila a propojila. A jak jsem se Vám zmínil už ve středu, měl bych zájem koupit u Vás skripta zabývající se touto problematikou, která jste měl na ukázku s sebou, a eventuelně i dětskou knížku se záhadami kocoura Potřeskina pro vnuky.
Zatím jsem totiž veškeré informace čerpal jen z internetu a rád bych proto prostudoval nějakou rozsáhlejší a systematickou publikaci podrobněji.
Při své práci konstruktéra jednoúčelových strojů využívám některé poznatky z této metodiky s úspěchem již nějakou dobu, ale cítím, že je v ní mnohem větší potenciál, než jaký se mi doposud podařilo odhalit.
Ještě jednou děkuji a mé kontaktní údaje naleznete níže.
S přáním pěkného dne
Ing. Jan Hajn,
Vedoucí strojní konstrukce

Rožnov

Dobrý den, pane docente.
Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za fantastickou inspirativně-úvodní přednášku na téma metodika TRIZ, kterou jste nám prozářil páteční dopoledne v Rožnově p. R.
Jak už jsme diskutovali v průběhu oběda, kontaktoval jsem lokální management a získal jejich nadšený souhlas k dalším krokům.
Ing. Jiří Kuhn, 13.3.2017

Security and Connectivity, Microcontrollers

Pane docente,
jménem 32 účastníků Vám děkuji za strhující přednášku o metodice TRIZ. Jsem přesvědčen, že část našich vývojových inženýrů Vámi popisované postupy nevědomky využívá. Z reakce účastníků bylo patrné nadšení. Toto je cesta k rozšíření patentové aktivity v českých pobočkách naší firmy. V průběhu tohoto týdne se sejdu s panem ředitelem a probereme možnosti dalších aktivit.
3.3.2017 Rožnov

Ing. David Šimek

Kurz s názvem Tvorba a řešení inovačních zadání pro doktorandy (DRIZ) se skládá ze dvou částí a sice z přednášky a bezprostředně po přednášce navazují praktická cvičení. Tento předmět není o učení se zdlouhavých vzorců, nebo memorování textů, ale učí budoucí inženýry logicky přemýšlet o problémech v jejich oblasti zájmu a problémy metodickým způsobem přetvořit do podoby řešitelných úloh. Jako hlavní pilíř předmětu hodnotím mikroprojekt, protože teprve na reálném technickém systému řešitel pochopí všechny souvislosti a jednotlivé kroky metodiky. Velice kladně hodnotím nápad docenta Bušova, který nám navrhl možnost týmového vypracování mikroprojektu.

Jako objekt zájmu jsme si vybrali kompaktní jistič. Konkrétní typ přístroje byl vyvinut v Německu. Na vývoji pracoval celý tým pracovníků přes deset let! Pamatuji si, jak nám jeden ze zkušenějších kolegů sdělil, po sdělení, že plánujeme analýzu problémů a návrh inovací v tomto přístroji), že na tomto přístroji už nic inovovat nelze a že nemá žádné nedostatky kromě jeho ceny. Když jsme přístroj rozebrali a vytvořili soupis komponent, měli jsme také pocit, že vše do sebe ideálně zapadá a nejsou zde žádné problémy. Ale po dokončení analýzy jednotlivých interakcí mezi prvky systému dle metodiky TRIZ jsme odhalili velké množství škodlivých, předimenzovaných nebo nedostatečných působení mezi prvky, která dávají prostor pro inovaci.

Na závěr bych rád vyzvedl tuto myšlenku: ,,V každodenním životě se setkáváme s velkým množstvím technických systémů, které se jeví z globálního pohledu jako bezproblémové. Proč tomu tak je? Dle mého osobního názoru proto, že jsme zvyklí na funkci těchto systémů, na stupeň plnění funkce, i na jejich problémy, které bereme jako přidruženou vlastnost. Například žehlička. Víme, že má tepelnou setrvačnost, tedy musíme ji zapnout s předstihem, aby dosáhla požadované teploty, po dokončení činnosti zase musí vychladnout, než ji budeme moci uložit do skříně. Už od dětství jsme vedeni k tomu, že tuto vlastnost žehlička má. Ve skutečnosti se ale jedná o problém, neboli škodlivou funkci. Jsou opravdu předměty naší každodení potřeby tak dokonalé jak je vidíme? S čistým svědomím říkám, že nejsou. To naše potřeba užívat užitečné funkce zastiňuje problémy spojené s jejich realizací, často nevýhodnou realizací.“

Analytická část metodiky TRIZ nás vede k účinnému odhalení sebevíc skrytých problémů technických systémů a syntetická část je postup pro návrh řešení těchto problémů.

Bc. Norbert Palsovics

MPRI je zaujímavý a užitočný predmet. Odporúčam ho. Predmet je o tvorení a riešení invenčných úloh pomocou metodiky TRIZ. Keďže je v dnešnej dobe v technike rýchli pokrok a firmy medzi sebou súperia kto príde s niečím novým, je určite užitočné poznat aspoň základy tejto metódy. Osobne si myslím, že na mojom budúcom pracovnom mieste sa s toutou metódou stretnem a bude výhoda, že som už o nej počul. Určite to i zamestnávateľ bude hodnotiť kladne.

Prednášky boli zaujímavé podané výborne vyučujúcim. Ku každému tématu boli podané hneď aj niekoľko príkladov a ďalej sa daná tematika rozoberala na cvičeniach. Na cvičeniách sa pracovalo s programom Golfire, ktorý obsahuje mnoho patentovaných príkladov a mali sme možnosť si ich prelistovať. Pre vyhovujúce dovednosti o tematu odporúčam chodiť na prednášky i cvičenia. Pozitívne hodnotím mikroprojekt. V ňom si študent vyskúša na konkrétnom príklade podľa vlastného výberu preberanú látku. Prednášky z hodín sú k dispozícii.
Celkovo hodnotím predmet za užitočný a zaujímavý

Bc. Norbert Palsovics, student 5. ročníka FEKT, 2017

Bc. Josef Kovář

Přínosný předmět. Naučí studenta přistupovat k řešení problému systematickým způsobem, analyzovat jednotlivé části do detailů, tak aby systému dokonale porozuměl.
Tento předmět vás naučí zaměřit mysl jedním směrem a logickým postupem dospět k řešení problémů. Doporučuji. Bc. Josef Kovář. 5. ročník FEKT

Bc. Zdeněk Kovář

Projektové řízení inovací (MPRI) bych vřele doporučil všem studentům. Díky tomuto předmětu student nahlédne do problematiky inovací. Kurz je veden v přátelském duchu, formou velmi zajímavých přednášek. K probrané látce jsou hned názorně ukázané zajímavé příklady z praxe, proto velmi doporučuji navštěvovat přednášky. Ve cvičeních dochází k osvojení získaných poznatků z přednášek s podporou programu Goldfire Innovator. To je intuitivní, velmi propracovaný program, který navádí řešitele postupnými kroky k dosažení stanovených cílů.
Bc. Zdeněk Kovář, student  5. ročníku, 2017

Bc. Radek Martinek

Můj názor na TRIZ a proč bych jej doporučil studentům.
V prvé řadě musím říct, že mi dělalo problém se zorientovat v dané věci. Ovšem po několika příkladech vše začalo dávat smysl. Rád bych tento kurz doporučil studentům, které zajímá, jakým způsobem dochází k vyvíjení věcí. Tato metoda není o tom, že člověk jen slepě střílí (myšleno metoda pokus-omyl), ale nabízí řešiteli jasné kroky, které pokud budou dodržovány, tak je velká šance, že se podaří dojít k cíli.
Tímto bych rád poděkoval doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. za vynikající vnik do metody TRIZ a jeho osobní přístup k předmětu MPRI.
Bc. Radek Martinek, student 5. ročníku FEKT VUT v Brně, 2017