Archiv pro rubriku: Reference

Bc. Petr KOLOUCH, 5. ročník, FEKT VUT v Brně

Moje hodnocení kurzu MPRI/TRIZ a doporučení kolegům:
Předpoklad o nestandardním kurzu bez nutnosti učit se vzorce se splnil. Kurz vás naučí přemýšlet nekonvenčně a zároveň vás vede systémově k cíli. Přednášky jsou plné příkladů, zaujmou a jsou podávány zábavnou formou, učivo se prolíná a systém výuky dává smysl.
Předmět doporučuji jako hodnotný pro následující praxi i studium.
Ano, stojím o certifikát o absolvování tohoto kurzu.
Petr Kolouch, 5.ročník, FEKT VUT v Brně

Bc. Jan ZÍTKA, FEKT VUT v Brně, 5. ročník studia

Předmět MPRI (TRIZ) byl pro mě jedním z nejpřínosnějších z celého studia na VUT. Důvod? Jako i další spolu-studenti během studia pracuji a mám to štěstí, že pracuji už v odvětví, ve kterém bych chtěl pokračovat po studiu (návrh nových zařízení). Proto, když jsem se z přednášek a ze cvičení dozvěděl, jak lze systematicky přistupovat k problémům, byl jsem nadšený a překvapený, že něco takového existuje. To mě nikdo jiný nenaučil, ani v práci ani v jiných předmětech. Proto už během semestru jsem začal využívat jednotlivé metody v práci a velmi mi to ujasnilo, jak všechny zařízení fungují a jak je mohu vylepšit.
Předmět velmi rozvijí ty vlastnosti, které by měl budoucí inženýr mít.
Dovolím si tvrdit, že tento předmět by měl být povinný. Ale, jak říká pan docent Bušov, většina studentů nevidí sílu tohoto předmětu, dokud neřeší nějaký komplexnější problém. Proto si ho zapište bude se Vám hodit víc než si dokážete představit.
S pozdravem Jan Zítka, student 5. ročníku, FEKT VUT v Brně.

Bc. Vít ADAMÍK, FSI VUT v Brně, 5. ročník.

Jak praví jedno přísloví: „Dej člověku rybu a nasytíš jej jeden den, nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život.“ Inženýr by měl být vybaven nejen odbornými znalostmi ze svého oboru, ale také metodikou, jak postupovat a přemýšlet. Metodika TRIZ – tvorba a řešení inovačních zadání – vede člověka k vytvoření správného a správně formulovanému zadání, přičemž je známo, že správně formulovaná otázka (zde zadání) je polovina úspěšné odpovědi (zde řešení). Dále také nabízí řešitelské nástroje, které tvůrci pomáhají přiblížit se k inovativní ideji, k řešitelskému nápadu, ačkoli v daném oboru nemá letité zkušenosti.
Děkuji za tento kurz.
Vít Adamík, student 5. ročníku FSI VUT v Brně.

Robert BOSCH, s.r.o.

Dobrý den pane doc. Bušove,
Rád bych se vyjádřil k uskutečněnému kurzu TRIZ.
Metodika TRIZ byla pro mne úplně novým tématem. O této metodice jsem se dozvěděl na základě seznamovací přednášky v naší firmě. Na základě tohoto, v rámci mého doktorského studia v kombinované formě na FSI VUT jsem absolvoval soubor přednášek DRIZ (TRIZ) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně.
Na začátku zhodnocení je nutné říci, že metodika TRIZ může na první pohled působit jako náročný inženýrský nástroj. Pokud ale do metodiky TRIZ člověk pronikneme hlouběji, tak vycítí, že se pouze požaduje chuť myslet a systematicky tvořit (což někdy může opravdu boletJ). Metodika TRIZ vede autora systematickým způsobem k jinému, mnohdy až absurdnímu pohledu, než je obvyklý pohled na řešený problém. Avšak právě tento přístup často vede k tvorbě netradičních a inovativních řešení.
Dle mého názoru tento předmět, který je zařazen jako volitelný, by mohl být vyučován na všech nejenom technických vysokých školách. Předmět je velice úzce propojen s praxí, tento fakt pokládám za velké pozitivum. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení s podporou software Goldfire Innovator, kde posluchači řeší vlastní problém s podporou rozborových a řešitelských nástrojů TRIZ. Myslím, že zcela upřímně mohu tento předmět doporučit studentům, kteří chtějí poznat možnosti jak  systematicky přemýšlet a tvořit v duchu inovačních projektů. Výuka je vedena formou přednášek a cvičení, které plně korespondují s tím, co slibuje osnova tohoto předmětu. Celkově kurz hodnotím velmi pozitivně a doporučuji všem studentům, nejenom v doktorském studijním programu.
S přátelskými pozdravy
Ing. Martin Dobeš
Gasoline Systems, Development Fuel Pump Modules CAE (GS-FS/ENG-Bj)
Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice

Stroj. firma

Dobrý den pane docente,
posílám dobré zprávy – náš společně připravený pilotní projekt byl úspěšný!
Klíčoví lidé ve firmě se shodli na tom, že TRIZ může být užitečný a že ho chceme sami ve firmě umět využívat. Gratuluji a děkuji za spolupráci ještě jednou!
Otázkou je, jakým způsobem s implementací začít. Představa několika lidí ve firmě je taková: Úvodní školení pro cca 10 – 15 motivovaných lidí z firmy v rozsahu cca 3 dny, následně cca 2 týdny osvojení postupu v průběhu řešení zadaného tématu.
Co si o tom myslíte?

Nejmenovaný organizátor pilotního projektu ve významné strojírenské firmě v ČR.
Únor, 2018

Aleks Kaplenko

Velmi zajímavý a praktický předmět o metodice TRIZ-Tvorba a řešení inovačních zadání.  Doporučoval bych, aby tento předmět byl povinný pro všechny obory v programu EEKR-M. Co mě mrzí, křížily se mi přednášky s prací ve firmě Termo-Fisher, proto jsem si nemohl odnést z tohoto předmětu všechno a toho je tam opravdu hodně.
Přednášející doc. Bušov je výborný lektor, je vidět, že TRIZ ho opravdu baví a proto může zaujmout většinu studentů.

Siemens Mohelnice

Dobrý den pane docente,
Vámi zaslané výsledky ankety mezi absolventy tohoto školení jsou z mého pohledu skutečně velmi dobré a dávají mi i určitou jistotu, že toto školení „nezapadne“, ale naopak bude používáno v naší každodenní praxi. Tak trochu jsem to i předpokládal, protože již v průběhu školení jsem si mapoval názory na probíhající školení  a anketa je jen potvrdila.
Na Vašem školení především oceňuji obrovskou škálu příkladů a řešení, kde byla tato metoda použita a jež jednoznačné prokazují praktickou použitelnost a využitelnost této metody v praxi. To, že tyto příklady používáte v průběhu celého školení, dává i jistotu všem účastníkům školení, že jde skutečně o velmi propracovanou a perspektivní metodiku řešení inovačních úloh a zadání.
Veškeré podklady ze školení již byly uloženy na náš sdílený K: disk, kam mají přístup k podkladům nejen účastníci školení, ale i všichni další zájemci.
Těším se na další případnou spolupráci či kontakt a zůstávám
s pozdravem Miloš Pěnička
leden 2018

Bc. Mačák Martin

Moje hodnocení predmetu MPRI – Magisterský – Projektové Řízení Inovací:
Projektové riadenie inovácií je veľmi zaujímavý predmet, ktorý sa zaoberá riešením inovačných až invenčných zadaní podľa metodiky TRIZ -Tvorba a riešenie inovačních zadaní.
Táto metodika umožňuje logicky riešiť problémy,
ktoré sa nám predtým zdali ako neriešiteľné.
Doc. Bušov vedie tento predmet veľmi profesionálne a dobrou formou.
Všetka vysvetlená teória bola aplikovaná na viacerých príkladoch z praxe. Vďaka tomu sme mohli rýchlo vidieť a pochopiť  využitie TRIZu.
Taktiež veľmi kladne hodnotím mikroprojekty, na ktorých sme pracovali počas celého semestra a sami sme si mohli vyskúšať aplikovanie metodiky TRIZ. V cvičeniach sme si mohli vyskúšať prácu s programom Goldfire, ktorý obsahuje množstvo patentov a ďalších vhodných prehľadne usporiadaných informácií.
Tento predmet vám pomôže orientovať sa a rýchlo prenikať do neznámych problémov, zlepší vám logické myslenie, rozšíri všeobecný rozhľad a hlavne vedomosti, ktoré získate budete môcť využiť v každej oblasti života.
Bc. Martin Mačák, diplomant EVM, šk. R. 2017/18

Ing. Richard Menšík

Vážený pane docente,
děkuji ještě jednou za Váš kurz u nás ve firmě NXP Semiconductors. Ačkoliv přínos metodiky TRIZ vidím primárně pro klasické inženýrství, kde se pracuje s hmotnými objekty a poli, stále dle mého názoru zůstává důležitá část metodiky použitelná i v oblasti SW/HW systémů. Zejména mne zaujalo použití jako nástroje týmové práce multioborových týmu, umožnujícího přehlednou vizualizaci problému, podporujícího porozumění členy týmu a poskytujícího návodné otázky ke zlepšování, a to v širším kontextu systému i nadsystému, nikoliv jen v kontextu izolovaných problémů viděných při každodenní práci.
S pozdravem,
Richard Mensik, Auto MCU Software, Verification&Validation, NXP Semiconductors, 20.9.2017