Archiv pro rubriku: Firem

Robert BOSCH, s.r.o.

Dobrý den pane doc. Bušove,
Rád bych se vyjádřil k uskutečněnému kurzu TRIZ.
Metodika TRIZ byla pro mne úplně novým tématem. O této metodice jsem se dozvěděl na základě seznamovací přednášky v naší firmě. Na základě tohoto, v rámci mého doktorského studia v kombinované formě na FSI VUT jsem absolvoval soubor přednášek DRIZ (TRIZ) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně.
Na začátku zhodnocení je nutné říci, že metodika TRIZ může na první pohled působit jako náročný inženýrský nástroj. Pokud ale do metodiky TRIZ člověk pronikneme hlouběji, tak vycítí, že se pouze požaduje chuť myslet a systematicky tvořit (což někdy může opravdu boletJ). Metodika TRIZ vede autora systematickým způsobem k jinému, mnohdy až absurdnímu pohledu, než je obvyklý pohled na řešený problém. Avšak právě tento přístup často vede k tvorbě netradičních a inovativních řešení.
Dle mého názoru tento předmět, který je zařazen jako volitelný, by mohl být vyučován na všech nejenom technických vysokých školách. Předmět je velice úzce propojen s praxí, tento fakt pokládám za velké pozitivum. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení s podporou software Goldfire Innovator, kde posluchači řeší vlastní problém s podporou rozborových a řešitelských nástrojů TRIZ. Myslím, že zcela upřímně mohu tento předmět doporučit studentům, kteří chtějí poznat možnosti jak  systematicky přemýšlet a tvořit v duchu inovačních projektů. Výuka je vedena formou přednášek a cvičení, které plně korespondují s tím, co slibuje osnova tohoto předmětu. Celkově kurz hodnotím velmi pozitivně a doporučuji všem studentům, nejenom v doktorském studijním programu.
S přátelskými pozdravy
Ing. Martin Dobeš
Gasoline Systems, Development Fuel Pump Modules CAE (GS-FS/ENG-Bj)
Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice

Stroj. firma

Dobrý den pane docente,
posílám dobré zprávy – náš společně připravený pilotní projekt byl úspěšný!
Klíčoví lidé ve firmě se shodli na tom, že TRIZ může být užitečný a že ho chceme sami ve firmě umět využívat. Gratuluji a děkuji za spolupráci ještě jednou!
Otázkou je, jakým způsobem s implementací začít. Představa několika lidí ve firmě je taková: Úvodní školení pro cca 10 – 15 motivovaných lidí z firmy v rozsahu cca 3 dny, následně cca 2 týdny osvojení postupu v průběhu řešení zadaného tématu.
Co si o tom myslíte?

Nejmenovaný organizátor pilotního projektu ve významné strojírenské firmě v ČR.
Únor, 2018

Siemens Mohelnice

Dobrý den pane docente,
Vámi zaslané výsledky ankety mezi absolventy tohoto školení jsou z mého pohledu skutečně velmi dobré a dávají mi i určitou jistotu, že toto školení „nezapadne“, ale naopak bude používáno v naší každodenní praxi. Tak trochu jsem to i předpokládal, protože již v průběhu školení jsem si mapoval názory na probíhající školení  a anketa je jen potvrdila.
Na Vašem školení především oceňuji obrovskou škálu příkladů a řešení, kde byla tato metoda použita a jež jednoznačné prokazují praktickou použitelnost a využitelnost této metody v praxi. To, že tyto příklady používáte v průběhu celého školení, dává i jistotu všem účastníkům školení, že jde skutečně o velmi propracovanou a perspektivní metodiku řešení inovačních úloh a zadání.
Veškeré podklady ze školení již byly uloženy na náš sdílený K: disk, kam mají přístup k podkladům nejen účastníci školení, ale i všichni další zájemci.
Těším se na další případnou spolupráci či kontakt a zůstávám
s pozdravem Miloš Pěnička
leden 2018

Ing. Richard Menšík

Vážený pane docente,
děkuji ještě jednou za Váš kurz u nás ve firmě NXP Semiconductors. Ačkoliv přínos metodiky TRIZ vidím primárně pro klasické inženýrství, kde se pracuje s hmotnými objekty a poli, stále dle mého názoru zůstává důležitá část metodiky použitelná i v oblasti SW/HW systémů. Zejména mne zaujalo použití jako nástroje týmové práce multioborových týmu, umožnujícího přehlednou vizualizaci problému, podporujícího porozumění členy týmu a poskytujícího návodné otázky ke zlepšování, a to v širším kontextu systému i nadsystému, nikoliv jen v kontextu izolovaných problémů viděných při každodenní práci.
S pozdravem,
Richard Mensik, Auto MCU Software, Verification&Validation, NXP Semiconductors, 20.9.2017

Rožnov

Dobrý den, pane docente.
Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za fantastickou inspirativně-úvodní přednášku na téma metodika TRIZ, kterou jste nám prozářil páteční dopoledne v Rožnově p. R.
Jak už jsme diskutovali v průběhu oběda, kontaktoval jsem lokální management a získal jejich nadšený souhlas k dalším krokům.
Ing. Jiří Kuhn, 13.3.2017

Security and Connectivity, Microcontrollers

Pane docente,
jménem 32 účastníků Vám děkuji za strhující přednášku o metodice TRIZ. Jsem přesvědčen, že část našich vývojových inženýrů Vámi popisované postupy nevědomky využívá. Z reakce účastníků bylo patrné nadšení. Toto je cesta k rozšíření patentové aktivity v českých pobočkách naší firmy. V průběhu tohoto týdne se sejdu s panem ředitelem a probereme možnosti dalších aktivit.
3.3.2017 Rožnov

Mann-Hummel

Co to přineslo?
Seznámení s TRIZ – jednoznačně pozitivně strávený čas a motivy na přemýšlení.
V jednom dni toho bylo skutečně hodně, nicméně již nyní uvažujeme o diskutované možnosti dalších 2 + 1 dnu školení i aplikace. Dáme určitě vědět.
Děkuji za Vaši spolupráci a zdravím. Lubomír Krátký, HR, Mann-Hummel(CZ),s.r.o.

Continental

Školenie TRIZ nám umožnilo v tíme systematicky zjednotiť pohľady z rôznych inžinierskych smerov na hlavný produkt výskumu a tým zužitkovať a zrovnať vedomosti v multifunkcionálnom tíme. Výstupom trojdňového školenia bola solídna báza inovačných zadaní, ktorá je pripravená na ďalšie rozpracovanie pomocou prezentovaného algoritmu ARIZ.
Prezentačné schopnosti a zanietenosť doc. Bušova výrazne prispeli k pochopeniu problematiky. Ing. Tomáš Kaňok, manažér základného vývoja, Continental