Archiv pro rubriku: Inženýrů

Robert BOSCH, s.r.o.

Dobrý den pane doc. Bušove,
Rád bych se vyjádřil k uskutečněnému kurzu TRIZ.
Metodika TRIZ byla pro mne úplně novým tématem. O této metodice jsem se dozvěděl na základě seznamovací přednášky v naší firmě. Na základě tohoto, v rámci mého doktorského studia v kombinované formě na FSI VUT jsem absolvoval soubor přednášek DRIZ (TRIZ) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně.
Na začátku zhodnocení je nutné říci, že metodika TRIZ může na první pohled působit jako náročný inženýrský nástroj. Pokud ale do metodiky TRIZ člověk pronikneme hlouběji, tak vycítí, že se pouze požaduje chuť myslet a systematicky tvořit (což někdy může opravdu boletJ). Metodika TRIZ vede autora systematickým způsobem k jinému, mnohdy až absurdnímu pohledu, než je obvyklý pohled na řešený problém. Avšak právě tento přístup často vede k tvorbě netradičních a inovativních řešení.
Dle mého názoru tento předmět, který je zařazen jako volitelný, by mohl být vyučován na všech nejenom technických vysokých školách. Předmět je velice úzce propojen s praxí, tento fakt pokládám za velké pozitivum. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení s podporou software Goldfire Innovator, kde posluchači řeší vlastní problém s podporou rozborových a řešitelských nástrojů TRIZ. Myslím, že zcela upřímně mohu tento předmět doporučit studentům, kteří chtějí poznat možnosti jak  systematicky přemýšlet a tvořit v duchu inovačních projektů. Výuka je vedena formou přednášek a cvičení, které plně korespondují s tím, co slibuje osnova tohoto předmětu. Celkově kurz hodnotím velmi pozitivně a doporučuji všem studentům, nejenom v doktorském studijním programu.
S přátelskými pozdravy
Ing. Martin Dobeš
Gasoline Systems, Development Fuel Pump Modules CAE (GS-FS/ENG-Bj)
Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice

Stroj. firma

Dobrý den pane docente,
posílám dobré zprávy – náš společně připravený pilotní projekt byl úspěšný!
Klíčoví lidé ve firmě se shodli na tom, že TRIZ může být užitečný a že ho chceme sami ve firmě umět využívat. Gratuluji a děkuji za spolupráci ještě jednou!
Otázkou je, jakým způsobem s implementací začít. Představa několika lidí ve firmě je taková: Úvodní školení pro cca 10 – 15 motivovaných lidí z firmy v rozsahu cca 3 dny, následně cca 2 týdny osvojení postupu v průběhu řešení zadaného tématu.
Co si o tom myslíte?

Nejmenovaný organizátor pilotního projektu ve významné strojírenské firmě v ČR.
Únor, 2018

Ing. Richard Menšík

Vážený pane docente,
děkuji ještě jednou za Váš kurz u nás ve firmě NXP Semiconductors. Ačkoliv přínos metodiky TRIZ vidím primárně pro klasické inženýrství, kde se pracuje s hmotnými objekty a poli, stále dle mého názoru zůstává důležitá část metodiky použitelná i v oblasti SW/HW systémů. Zejména mne zaujalo použití jako nástroje týmové práce multioborových týmu, umožnujícího přehlednou vizualizaci problému, podporujícího porozumění členy týmu a poskytujícího návodné otázky ke zlepšování, a to v širším kontextu systému i nadsystému, nikoliv jen v kontextu izolovaných problémů viděných při každodenní práci.
S pozdravem,
Richard Mensik, Auto MCU Software, Verification&Validation, NXP Semiconductors, 20.9.2017

Olomouc

Dobrý den pane docente,
předem chci poděkovat za inspirativní a velmi zajímavý workshop tuto středu v Olomouci. S metodikou TRIZ jsem se orientačně seznámil už dříve, ale ve Vašem podání se mi spousta nejasností osvětlila a propojila. A jak jsem se Vám zmínil už ve středu, měl bych zájem koupit u Vás skripta zabývající se touto problematikou, která jste měl na ukázku s sebou, a eventuelně i dětskou knížku se záhadami kocoura Potřeskina pro vnuky.
Zatím jsem totiž veškeré informace čerpal jen z internetu a rád bych proto prostudoval nějakou rozsáhlejší a systematickou publikaci podrobněji.
Při své práci konstruktéra jednoúčelových strojů využívám některé poznatky z této metodiky s úspěchem již nějakou dobu, ale cítím, že je v ní mnohem větší potenciál, než jaký se mi doposud podařilo odhalit.
Ještě jednou děkuji a mé kontaktní údaje naleznete níže.
S přáním pěkného dne
Ing. Jan Hajn,
Vedoucí strojní konstrukce

Rožnov

Dobrý den, pane docente.
Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za fantastickou inspirativně-úvodní přednášku na téma metodika TRIZ, kterou jste nám prozářil páteční dopoledne v Rožnově p. R.
Jak už jsme diskutovali v průběhu oběda, kontaktoval jsem lokální management a získal jejich nadšený souhlas k dalším krokům.
Ing. Jiří Kuhn, 13.3.2017

Ing. Marek Špeta

Ing. Marek Špeta
Vystudoval: Ing. Telekomunikační a informační technika,
Studuje:
Ing. Elektrotechnická výroba a management,
PrF MUNI, Právo a právní věda,
Zaměstnán: IT specialista ve společnosti Dworkin s.r.o.

Posouzení předmětu MPRI:
                Tento předmět je velmi unikátní v předmětové skladbě Fakulty elektrotechniky. Smyslem totiž není se naučit kvanta většinou do praxe nepoužitelných informací se dvěma hodinami laboratorních cvičení jako bonusu za statečnost. Smyslem je osvojit si technickou metodiku zvanou TRIZ, kterážto se zpočátku předmětu může zdát prázdná, ale po jeho ukončení si člověk musí říct, jak bez toho mohl žít. Asi nejlepším argumentem pro výběr předmětu je důraz na „uchopení“ problematiky a její promítnutí do praxe a apelace na jiné myšlenkové postupy, než na jaké je člověk zvyklý a je k nim směrován v předešlém vzdělání.
                I ten největší zevlič, jehož docházka hraničí s akceptovatelností nemůže mít moc velkých problémů se zkouškou. Ne, že by byla jednoduchá, ale vhodným spojením semestrálního projektu s obsahem výuky si může každý metodiku osvojit prakticky na svém vlastním tématu. Nikdo tedy z předmětu neodejde jako tabula rasa, což se v jiných může stát. Navíc chronické ospalce zaručeně probudí cíleně do výkladu vložené hlášky pana docenta, čímž se stává pobyt v hodinách více než příjemný.
Marek Špeta

 

Ing. Radim Mrázek, Honeywell, 2010

toto je e-mail jednoho technického manažera druhému – organizátorovi kurzu:
Peťo,
    na rovinu – ten TRIZ mě fakt překvapil. Myslel jsem si, že to bude 
nějaká intelektuální xxxxx o nesmrtelnosti brouka, ale fakt dobrý. 
Většinou jsou podobné přednášky kraviny o ničem, ale v tomto případě to mělo hlavu a  patu. Byl jsem překvapen.
Předpokládám, že na seznam pozvaných jsi mě přidal ty, tak bych ti chtěl 
takhle alespoň poděkovat. Vážím si toho.
Měj se
Radim Mrázek

Ing. Marek Jandora, Honeywell, 2010

     Na metodice TRIZ a softwaru Goldfire se mi líbí, že umožňují efektivně analyzovat problémy, vazby mezi prvky a poté hledat slabé články a hledat způsoby, jak je vylepšit, buď vlastní invencí nebo s pomocí rozsáhlých  databází existujících patentů, které zpřístupňuje Goldfire.

     Model analyzovaného problému může sloužit nejen jako nástroj při řešení konkrétního problému, ale později i jako dokumentance, ve které je podrobně osvětleno, proč byla provedena určitá změna konstrukce nebo procesu,  jaké problémy se touto změnou vyřešily.

             Přeji hezký den
             Radek Jandora, Honeywell

             30.4.2010

Ing. Petr Škara, Honeywell, 2010

Dobrý den pane docente,

Moje poznámky k proběhlému 6 h kurz a 6 h aplikaci bych rozdělil na +/-.

A)               TRIZ
+ dává návod, vede k systematičnosti, problém strukturuje, dnes je nejtěžší uvědomit si ten ROZPOR, protože k tomu nic nenavádí;
– vyžaduje posun myšlení do abstraktnější roviny a schopnost zobecňovat, což není vždy běžné u méně zkušených inženýrů (práce s pojmy jako prostor, čas, hmota, … většina lidí přemýšlí jaký to má průměr, jakou frekvenci, jakou hustotu, ..), třeba ta interpretace tření jako něco co degraduje požadovaný účinek je logická a rozvíjí další úvahy, ale já bych ho vždy zařadil jako negativní efekt a konec.

Je mi jasné, že jste TRIZ musel v našem případě hodně zredukovat a věřím, že podrobné věnování se jednotlivým principům zabere celý semestr.

B) Goldfire (zahrnuje hodnotovou analýzu, vyhledávání, budování znalostní databáze, vizualizaci myšlení, databázi heuristik … mnoho různých funkcionalit)
+ přístup k patentům, ten vyhledávací nástroj je skutečně obdivuhodný
+ mě se líbí, že lze se shromážděnými poznatky pružně pracovat, nabalovat, doplńovat, vizualizovat, mapovat a uchovávat myšlenky
+ dává návod a řád, ale přitom poskytuje dostatečnou míru volnosti

– těžko srozumitelné uživatelské prostředí (ukládání souborů, systém workflow, menu, členění projektu, …), uvítal bych radši ten tok myšlení podle vaší přednášky – TR- heuristiky, FR – separace, Funkce – efekty přírodních věd, atd …
– efektivita při hledání námětů pro řešení hodně závisí na tom, jak vhodně se mi podaří zformulovat technický rozpor,
– často jsem váhal jaké slovo zvolit tak, aby maximálně vystihovalo funkci (ale to jsem ještě neznal možnost zavádět poznámky do vytvářeného modelu…)
– uvítal bych, kdyby v RCA bylo možné kreslit nejen negativní, ale i pozizivní efekty (v tom byly vámi zvolené příklady hodně ilustrativní)
– největší otázkou pro mne je, jakým způsobem je SW nasazen v jiných firmách, podle mě by to měl být osobní nástroj každého inženýra, nedovedu si představit, kdo je typickým uživatelem při stávající ceně (jeden vyvolený špičkový inženýr, někdo z knihovny, patentový specialista, někdo kdo má na starosti vize ve firmě, ….???), pokud to je jen jeden člověk, je pověřen pouze pro práci s tímto SW a posyktuje odpovědi na požádání? Jak je to pokud jsou různé řešitelské skupiny ve firmě a potřebují o problému diskutovat – půjčují si licenci?

Určitě by stálo za to rozdělit SW do několika modulů (vizualizace, stavba báze znalostí, přístup k patentům) a ty prodávat v různých cenách tak, aby se stal nástroj v nejjednodušší podobě (RCA, funkční diagram) přístupný pro široké publikum (podobně jako u jiných inženýrských nástrojů v oblasti CAD/CAM/CAE), myslím, že by to byla pomůcka, kterou by každý uvítal (vidno i z ohlasů na přednášku), samozřejmě, že jsou různé Mind Maps a Vision, apod., ale tady je to všechno konkrétně cílené.

Vidíte sám, že to bylo hodně inspirující …díky.
Pěkný víkend přeje
Petr Škara