Archiv pro rubriku: Inženýrů

Ing. Richard Menšík

Vážený pane docente,
děkuji ještě jednou za Váš kurz u nás ve firmě NXP Semiconductors. Ačkoliv přínos metodiky TRIZ vidím primárně pro klasické inženýrství, kde se pracuje s hmotnými objekty a poli, stále dle mého názoru zůstává důležitá část metodiky použitelná i v oblasti SW/HW systémů. Zejména mne zaujalo použití jako nástroje týmové práce multioborových týmu, umožnujícího přehlednou vizualizaci problému, podporujícího porozumění členy týmu a poskytujícího návodné otázky ke zlepšování, a to v širším kontextu systému i nadsystému, nikoliv jen v kontextu izolovaných problémů viděných při každodenní práci.
S pozdravem,
Richard Mensik, Auto MCU Software, Verification&Validation, NXP Semiconductors, 20.9.2017

Olomouc

Dobrý den pane docente,
předem chci poděkovat za inspirativní a velmi zajímavý workshop tuto středu v Olomouci. S metodikou TRIZ jsem se orientačně seznámil už dříve, ale ve Vašem podání se mi spousta nejasností osvětlila a propojila. A jak jsem se Vám zmínil už ve středu, měl bych zájem koupit u Vás skripta zabývající se touto problematikou, která jste měl na ukázku s sebou, a eventuelně i dětskou knížku se záhadami kocoura Potřeskina pro vnuky.
Zatím jsem totiž veškeré informace čerpal jen z internetu a rád bych proto prostudoval nějakou rozsáhlejší a systematickou publikaci podrobněji.
Při své práci konstruktéra jednoúčelových strojů využívám některé poznatky z této metodiky s úspěchem již nějakou dobu, ale cítím, že je v ní mnohem větší potenciál, než jaký se mi doposud podařilo odhalit.
Ještě jednou děkuji a mé kontaktní údaje naleznete níže.
S přáním pěkného dne
Ing. Jan Hajn,
Vedoucí strojní konstrukce

Rožnov

Dobrý den, pane docente.
Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za fantastickou inspirativně-úvodní přednášku na téma metodika TRIZ, kterou jste nám prozářil páteční dopoledne v Rožnově p. R.
Jak už jsme diskutovali v průběhu oběda, kontaktoval jsem lokální management a získal jejich nadšený souhlas k dalším krokům.
Ing. Jiří Kuhn, 13.3.2017

Ing. Marek Špeta

Ing. Marek Špeta
Vystudoval: Ing. Telekomunikační a informační technika,
Studuje:
Ing. Elektrotechnická výroba a management,
PrF MUNI, Právo a právní věda,
Zaměstnán: IT specialista ve společnosti Dworkin s.r.o.

Posouzení předmětu MPRI:
                Tento předmět je velmi unikátní v předmětové skladbě Fakulty elektrotechniky. Smyslem totiž není se naučit kvanta většinou do praxe nepoužitelných informací se dvěma hodinami laboratorních cvičení jako bonusu za statečnost. Smyslem je osvojit si technickou metodiku zvanou TRIZ, kterážto se zpočátku předmětu může zdát prázdná, ale po jeho ukončení si člověk musí říct, jak bez toho mohl žít. Asi nejlepším argumentem pro výběr předmětu je důraz na „uchopení“ problematiky a její promítnutí do praxe a apelace na jiné myšlenkové postupy, než na jaké je člověk zvyklý a je k nim směrován v předešlém vzdělání.
                I ten největší zevlič, jehož docházka hraničí s akceptovatelností nemůže mít moc velkých problémů se zkouškou. Ne, že by byla jednoduchá, ale vhodným spojením semestrálního projektu s obsahem výuky si může každý metodiku osvojit prakticky na svém vlastním tématu. Nikdo tedy z předmětu neodejde jako tabula rasa, což se v jiných může stát. Navíc chronické ospalce zaručeně probudí cíleně do výkladu vložené hlášky pana docenta, čímž se stává pobyt v hodinách více než příjemný.
Marek Špeta

 

Ing. Radim Mrázek, Honeywell, 2010

toto je e-mail jednoho technického manažera druhému – organizátorovi kurzu:
Peťo,
    na rovinu – ten TRIZ mě fakt překvapil. Myslel jsem si, že to bude 
nějaká intelektuální xxxxx o nesmrtelnosti brouka, ale fakt dobrý. 
Většinou jsou podobné přednášky kraviny o ničem, ale v tomto případě to mělo hlavu a  patu. Byl jsem překvapen.
Předpokládám, že na seznam pozvaných jsi mě přidal ty, tak bych ti chtěl 
takhle alespoň poděkovat. Vážím si toho.
Měj se
Radim Mrázek

Ing. Marek Jandora, Honeywell, 2010

     Na metodice TRIZ a softwaru Goldfire se mi líbí, že umožňují efektivně analyzovat problémy, vazby mezi prvky a poté hledat slabé články a hledat způsoby, jak je vylepšit, buď vlastní invencí nebo s pomocí rozsáhlých  databází existujících patentů, které zpřístupňuje Goldfire.

     Model analyzovaného problému může sloužit nejen jako nástroj při řešení konkrétního problému, ale později i jako dokumentance, ve které je podrobně osvětleno, proč byla provedena určitá změna konstrukce nebo procesu,  jaké problémy se touto změnou vyřešily.

             Přeji hezký den
             Radek Jandora, Honeywell

             30.4.2010

Ing. Petr Škara, Honeywell, 2010

Dobrý den pane docente,

Moje poznámky k proběhlému 6 h kurz a 6 h aplikaci bych rozdělil na +/-.

A)               TRIZ
+ dává návod, vede k systematičnosti, problém strukturuje, dnes je nejtěžší uvědomit si ten ROZPOR, protože k tomu nic nenavádí;
– vyžaduje posun myšlení do abstraktnější roviny a schopnost zobecňovat, což není vždy běžné u méně zkušených inženýrů (práce s pojmy jako prostor, čas, hmota, … většina lidí přemýšlí jaký to má průměr, jakou frekvenci, jakou hustotu, ..), třeba ta interpretace tření jako něco co degraduje požadovaný účinek je logická a rozvíjí další úvahy, ale já bych ho vždy zařadil jako negativní efekt a konec.

Je mi jasné, že jste TRIZ musel v našem případě hodně zredukovat a věřím, že podrobné věnování se jednotlivým principům zabere celý semestr.

B) Goldfire (zahrnuje hodnotovou analýzu, vyhledávání, budování znalostní databáze, vizualizaci myšlení, databázi heuristik … mnoho různých funkcionalit)
+ přístup k patentům, ten vyhledávací nástroj je skutečně obdivuhodný
+ mě se líbí, že lze se shromážděnými poznatky pružně pracovat, nabalovat, doplńovat, vizualizovat, mapovat a uchovávat myšlenky
+ dává návod a řád, ale přitom poskytuje dostatečnou míru volnosti

– těžko srozumitelné uživatelské prostředí (ukládání souborů, systém workflow, menu, členění projektu, …), uvítal bych radši ten tok myšlení podle vaší přednášky – TR- heuristiky, FR – separace, Funkce – efekty přírodních věd, atd …
– efektivita při hledání námětů pro řešení hodně závisí na tom, jak vhodně se mi podaří zformulovat technický rozpor,
– často jsem váhal jaké slovo zvolit tak, aby maximálně vystihovalo funkci (ale to jsem ještě neznal možnost zavádět poznámky do vytvářeného modelu…)
– uvítal bych, kdyby v RCA bylo možné kreslit nejen negativní, ale i pozizivní efekty (v tom byly vámi zvolené příklady hodně ilustrativní)
– největší otázkou pro mne je, jakým způsobem je SW nasazen v jiných firmách, podle mě by to měl být osobní nástroj každého inženýra, nedovedu si představit, kdo je typickým uživatelem při stávající ceně (jeden vyvolený špičkový inženýr, někdo z knihovny, patentový specialista, někdo kdo má na starosti vize ve firmě, ….???), pokud to je jen jeden člověk, je pověřen pouze pro práci s tímto SW a posyktuje odpovědi na požádání? Jak je to pokud jsou různé řešitelské skupiny ve firmě a potřebují o problému diskutovat – půjčují si licenci?

Určitě by stálo za to rozdělit SW do několika modulů (vizualizace, stavba báze znalostí, přístup k patentům) a ty prodávat v různých cenách tak, aby se stal nástroj v nejjednodušší podobě (RCA, funkční diagram) přístupný pro široké publikum (podobně jako u jiných inženýrských nástrojů v oblasti CAD/CAM/CAE), myslím, že by to byla pomůcka, kterou by každý uvítal (vidno i z ohlasů na přednášku), samozřejmě, že jsou různé Mind Maps a Vision, apod., ale tady je to všechno konkrétně cílené.

Vidíte sám, že to bylo hodně inspirující …díky.
Pěkný víkend přeje
Petr Škara

Ing. Radim Stritecky, Honeywell, 2010

Dobrý den pane Bušove,
   nebudu Vám lhát, to by pro Vás nemělo žádný přínos. 
Školení / přednášek na téma „jak postupovat / myslet”

jsem absolvoval několik.

Většinou jsem však odcházel s pocitem „objevování ameriky“anebo jinak promrhaného času.

   Díky praxi a vidění určitých souvislostí, Vám v tomto případě však s klidným svědomím mohu říct, že přednáška měla pro mě přínos v podobě uvědomění si, že pokud si nevím s řešením rady, tak  řešení se dá hledat jinými nestandartními postupy navádějící k cíli, totiž  aplikací metodiky TRIZ a odpovídajícím způsobem myšlení.
    I když nejsem konstruktér, přesto, jako člověk z oblasti řízení kvality mohu říci,  že metodika TRIZ s podporou SW je podle mě opravdu silným nástrojem při řešení konstrukčních úkolů/problémů…

      Radim Stritecky
      Honeywell APQP Turbo

Ing. Raduz Zahoransky, Honeywell, 2010

Z videného a počutého na školení TRIZ a Goldfire s názorným príkladom na nám vlastnom kokrétnom probléme regulacie VNT si dovolím tvrdiť, že tento nástroj by bol značným prínosom vo vývojovej praci a pri riešení existujúcich problémov z praxe.

   Bolo to vidieť na tom, že Doc Bušov, aj keď nie je v danej konštrukčnej oblasti domáci, dokázal to, čo sa nám nepodarilo na desiatkach sedení na tému funkčného rozpadu VNT.       

   Dokázal usmerniť myslenie jednotlivcov a teamu a pre každú vazbu definovať jasné interakcie a funkcie.

   To bolo umožnené presne danou metodológiou (a jej dodržaním), čo v prípade sporných bodov ich rozpytvaním vždy nakoniec viedlo k výsledku, na ktorom sa každý zhodol: ano, je to tak.  Veľkou prekážkou v použitelnosti je cena produktu.

 

              Raduz Zahoransky

Ing. Jan Kleger, Honeywell, 2010

   V podstatě souhlasím s kladným hodnocením ostatních kolegů přítomných na kurzu TRIZ a Goldfire. Snad bych jen vypíchnul jednu záležitost. A to, že při vytváření modelu struktury technického systému a příčinně následkového řetězce jsem ocenil teamovou práci skrz různá oddělení vývojového centra.

   Každý mohl přidat to, čím se do hloubky zabývá a na co má či nemá určitá vazba, či prvek vliv. Mezi sebou jsme sdíleli informace a dávali jim určitou strukturu, což je výborné pro osvojení problematiky, prohloubení stávajících znalostí a následné možné řešení problémových částí.
   Jinými slovy oceňuji nutnost precizní teamové práce, což jindy nebývá uplně samozřejmostí.

Přeji příjemný den
Jan Kleger