Archiv pro rubriku: Studentů

Bc. Petr KOLOUCH, 5. ročník, FEKT VUT v Brně

Moje hodnocení kurzu MPRI/TRIZ a doporučení kolegům:
Předpoklad o nestandardním kurzu bez nutnosti učit se vzorce se splnil. Kurz vás naučí přemýšlet nekonvenčně a zároveň vás vede systémově k cíli. Přednášky jsou plné příkladů, zaujmou a jsou podávány zábavnou formou, učivo se prolíná a systém výuky dává smysl.
Předmět doporučuji jako hodnotný pro následující praxi i studium.
Ano, stojím o certifikát o absolvování tohoto kurzu.
Petr Kolouch, 5.ročník, FEKT VUT v Brně

Bc. Jan ZÍTKA, FEKT VUT v Brně, 5. ročník studia

Předmět MPRI (TRIZ) byl pro mě jedním z nejpřínosnějších z celého studia na VUT. Důvod? Jako i další spolu-studenti během studia pracuji a mám to štěstí, že pracuji už v odvětví, ve kterém bych chtěl pokračovat po studiu (návrh nových zařízení). Proto, když jsem se z přednášek a ze cvičení dozvěděl, jak lze systematicky přistupovat k problémům, byl jsem nadšený a překvapený, že něco takového existuje. To mě nikdo jiný nenaučil, ani v práci ani v jiných předmětech. Proto už během semestru jsem začal využívat jednotlivé metody v práci a velmi mi to ujasnilo, jak všechny zařízení fungují a jak je mohu vylepšit.
Předmět velmi rozvijí ty vlastnosti, které by měl budoucí inženýr mít.
Dovolím si tvrdit, že tento předmět by měl být povinný. Ale, jak říká pan docent Bušov, většina studentů nevidí sílu tohoto předmětu, dokud neřeší nějaký komplexnější problém. Proto si ho zapište bude se Vám hodit víc než si dokážete představit.
S pozdravem Jan Zítka, student 5. ročníku, FEKT VUT v Brně.

Bc. Vít ADAMÍK, FSI VUT v Brně, 5. ročník.

Jak praví jedno přísloví: „Dej člověku rybu a nasytíš jej jeden den, nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život.“ Inženýr by měl být vybaven nejen odbornými znalostmi ze svého oboru, ale také metodikou, jak postupovat a přemýšlet. Metodika TRIZ – tvorba a řešení inovačních zadání – vede člověka k vytvoření správného a správně formulovanému zadání, přičemž je známo, že správně formulovaná otázka (zde zadání) je polovina úspěšné odpovědi (zde řešení). Dále také nabízí řešitelské nástroje, které tvůrci pomáhají přiblížit se k inovativní ideji, k řešitelskému nápadu, ačkoli v daném oboru nemá letité zkušenosti.
Děkuji za tento kurz.
Vít Adamík, student 5. ročníku FSI VUT v Brně.

Aleks Kaplenko

Velmi zajímavý a praktický předmět o metodice TRIZ-Tvorba a řešení inovačních zadání.  Doporučoval bych, aby tento předmět byl povinný pro všechny obory v programu EEKR-M. Co mě mrzí, křížily se mi přednášky s prací ve firmě Termo-Fisher, proto jsem si nemohl odnést z tohoto předmětu všechno a toho je tam opravdu hodně.
Přednášející doc. Bušov je výborný lektor, je vidět, že TRIZ ho opravdu baví a proto může zaujmout většinu studentů.

Bc. Mačák Martin

Moje hodnocení predmetu MPRI – Magisterský – Projektové Řízení Inovací:
Projektové riadenie inovácií je veľmi zaujímavý predmet, ktorý sa zaoberá riešením inovačných až invenčných zadaní podľa metodiky TRIZ -Tvorba a riešenie inovačních zadaní.
Táto metodika umožňuje logicky riešiť problémy,
ktoré sa nám predtým zdali ako neriešiteľné.
Doc. Bušov vedie tento predmet veľmi profesionálne a dobrou formou.
Všetka vysvetlená teória bola aplikovaná na viacerých príkladoch z praxe. Vďaka tomu sme mohli rýchlo vidieť a pochopiť  využitie TRIZu.
Taktiež veľmi kladne hodnotím mikroprojekty, na ktorých sme pracovali počas celého semestra a sami sme si mohli vyskúšať aplikovanie metodiky TRIZ. V cvičeniach sme si mohli vyskúšať prácu s programom Goldfire, ktorý obsahuje množstvo patentov a ďalších vhodných prehľadne usporiadaných informácií.
Tento predmet vám pomôže orientovať sa a rýchlo prenikať do neznámych problémov, zlepší vám logické myslenie, rozšíri všeobecný rozhľad a hlavne vedomosti, ktoré získate budete môcť využiť v každej oblasti života.
Bc. Martin Mačák, diplomant EVM, šk. R. 2017/18

Bc. Norbert Palsovics

MPRI je zaujímavý a užitočný predmet. Odporúčam ho. Predmet je o tvorení a riešení invenčných úloh pomocou metodiky TRIZ. Keďže je v dnešnej dobe v technike rýchli pokrok a firmy medzi sebou súperia kto príde s niečím novým, je určite užitočné poznat aspoň základy tejto metódy. Osobne si myslím, že na mojom budúcom pracovnom mieste sa s toutou metódou stretnem a bude výhoda, že som už o nej počul. Určite to i zamestnávateľ bude hodnotiť kladne.

Prednášky boli zaujímavé podané výborne vyučujúcim. Ku každému tématu boli podané hneď aj niekoľko príkladov a ďalej sa daná tematika rozoberala na cvičeniach. Na cvičeniách sa pracovalo s programom Golfire, ktorý obsahuje mnoho patentovaných príkladov a mali sme možnosť si ich prelistovať. Pre vyhovujúce dovednosti o tematu odporúčam chodiť na prednášky i cvičenia. Pozitívne hodnotím mikroprojekt. V ňom si študent vyskúša na konkrétnom príklade podľa vlastného výberu preberanú látku. Prednášky z hodín sú k dispozícii.
Celkovo hodnotím predmet za užitočný a zaujímavý

Bc. Norbert Palsovics, student 5. ročníka FEKT, 2017

Bc. Josef Kovář

Přínosný předmět. Naučí studenta přistupovat k řešení problému systematickým způsobem, analyzovat jednotlivé části do detailů, tak aby systému dokonale porozuměl.
Tento předmět vás naučí zaměřit mysl jedním směrem a logickým postupem dospět k řešení problémů. Doporučuji. Bc. Josef Kovář. 5. ročník FEKT

Bc. Zdeněk Kovář

Projektové řízení inovací (MPRI) bych vřele doporučil všem studentům. Díky tomuto předmětu student nahlédne do problematiky inovací. Kurz je veden v přátelském duchu, formou velmi zajímavých přednášek. K probrané látce jsou hned názorně ukázané zajímavé příklady z praxe, proto velmi doporučuji navštěvovat přednášky. Ve cvičeních dochází k osvojení získaných poznatků z přednášek s podporou programu Goldfire Innovator. To je intuitivní, velmi propracovaný program, který navádí řešitele postupnými kroky k dosažení stanovených cílů.
Bc. Zdeněk Kovář, student  5. ročníku, 2017

Bc. Radek Martinek

Můj názor na TRIZ a proč bych jej doporučil studentům.
V prvé řadě musím říct, že mi dělalo problém se zorientovat v dané věci. Ovšem po několika příkladech vše začalo dávat smysl. Rád bych tento kurz doporučil studentům, které zajímá, jakým způsobem dochází k vyvíjení věcí. Tato metoda není o tom, že člověk jen slepě střílí (myšleno metoda pokus-omyl), ale nabízí řešiteli jasné kroky, které pokud budou dodržovány, tak je velká šance, že se podaří dojít k cíli.
Tímto bych rád poděkoval doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. za vynikající vnik do metody TRIZ a jeho osobní přístup k předmětu MPRI.
Bc. Radek Martinek, student 5. ročníku FEKT VUT v Brně, 2017

Anonymní ohlasy studentů

Anonymní hodnocení volitelného předmětu MPRI (2015, Magisterský, Projektové řízení inovací) věnovaný především metodice TRIZ a podpoře Goldfire Innovator:

  • Jedinečný předmět odhalující metodiku TRIZ. Je na samotném studentovi, jak hluboko bude chtít a bude schopen do metody proniknout.
  • Vynikající předmět, který byl zaměřen na metodiku TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání), tento přístup nabízí neotřelý pohled na věc a podporuje systematické myšlení. Konečně předmět na FEKTU, který není zaměřen na biflování znalostí, ale naopak rozvíjí myšlení každého zúčastněného studenta. Vynikající vedení doc. Bušovem, spousta příkladů, které umocňují pochopení dané problematiky a celkově vynikající atmosféra ve výuce jednoznačně vybízí ostatní studenty si tento kurz zapsat 🙂
  • Na začátku kurzu je posluchač zahlcen nepřeberným množstvím pojmů a definic, přičemž jen malé procento dává studentům význam. Ovšem s postupem času při práci na mikroprojektu a hlubším zkoumání významu jednotlivých pojmů dospěje každý do stádia, kdy si uvědomí, že TRIZ není změť pojmů a principů. TRIZ je metodika, která pomáhá člověku nalézat, správně definovat a řešit složité problémy. Osobně mi TRIZ pomohl svými doporučeními nahlédnout až do jádra problému a jeho omezení nebo úplnému zamezení. Z vlastního pohledu si myslím, že kurz Projektové řízení inovací by měl být v rámci magisterského studia povinný. Nejenom proto, že se jedná o v praxi využitelnou metodiku, ale i proto, že rozvíjí technického myšlení člověka a nalézání, občas až překvapivých řešení v na první pohled složitých inovačních zadáních. Vysvětlovaná látka je podpořena inovačním sw Goldfire, který usnadňuje řešiteli práci. Kurz MPRI-projektové řízení inovací mohu jen doporučit.