Archiv pro rubriku: Studentů

Aleks Kaplenko

Velmi zajímavý a praktický předmět o metodice TRIZ-Tvorba a řešení inovačních zadání.  Doporučoval bych, aby tento předmět byl povinný pro všechny obory v programu EEKR-M. Co mě mrzí, křížily se mi přednášky s prací ve firmě Termo-Fisher, proto jsem si nemohl odnést z tohoto předmětu všechno a toho je tam opravdu hodně.
Přednášející doc. Bušov je výborný lektor, je vidět, že TRIZ ho opravdu baví a proto může zaujmout většinu studentů.

Bc. Mačák Martin

Moje hodnocení predmetu MPRI – Magisterský – Projektové Řízení Inovací:
Projektové riadenie inovácií je veľmi zaujímavý predmet, ktorý sa zaoberá riešením inovačných až invenčných zadaní podľa metodiky TRIZ -Tvorba a riešenie inovačních zadaní.
Táto metodika umožňuje logicky riešiť problémy,
ktoré sa nám predtým zdali ako neriešiteľné.
Doc. Bušov vedie tento predmet veľmi profesionálne a dobrou formou.
Všetka vysvetlená teória bola aplikovaná na viacerých príkladoch z praxe. Vďaka tomu sme mohli rýchlo vidieť a pochopiť  využitie TRIZu.
Taktiež veľmi kladne hodnotím mikroprojekty, na ktorých sme pracovali počas celého semestra a sami sme si mohli vyskúšať aplikovanie metodiky TRIZ. V cvičeniach sme si mohli vyskúšať prácu s programom Goldfire, ktorý obsahuje množstvo patentov a ďalších vhodných prehľadne usporiadaných informácií.
Tento predmet vám pomôže orientovať sa a rýchlo prenikať do neznámych problémov, zlepší vám logické myslenie, rozšíri všeobecný rozhľad a hlavne vedomosti, ktoré získate budete môcť využiť v každej oblasti života.
Bc. Martin Mačák, diplomant EVM, šk. R. 2017/18

Bc. Norbert Palsovics

MPRI je zaujímavý a užitočný predmet. Odporúčam ho. Predmet je o tvorení a riešení invenčných úloh pomocou metodiky TRIZ. Keďže je v dnešnej dobe v technike rýchli pokrok a firmy medzi sebou súperia kto príde s niečím novým, je určite užitočné poznat aspoň základy tejto metódy. Osobne si myslím, že na mojom budúcom pracovnom mieste sa s toutou metódou stretnem a bude výhoda, že som už o nej počul. Určite to i zamestnávateľ bude hodnotiť kladne.

Prednášky boli zaujímavé podané výborne vyučujúcim. Ku každému tématu boli podané hneď aj niekoľko príkladov a ďalej sa daná tematika rozoberala na cvičeniach. Na cvičeniách sa pracovalo s programom Golfire, ktorý obsahuje mnoho patentovaných príkladov a mali sme možnosť si ich prelistovať. Pre vyhovujúce dovednosti o tematu odporúčam chodiť na prednášky i cvičenia. Pozitívne hodnotím mikroprojekt. V ňom si študent vyskúša na konkrétnom príklade podľa vlastného výberu preberanú látku. Prednášky z hodín sú k dispozícii.
Celkovo hodnotím predmet za užitočný a zaujímavý

Bc. Norbert Palsovics, student 5. ročníka FEKT, 2017

Bc. Josef Kovář

Přínosný předmět. Naučí studenta přistupovat k řešení problému systematickým způsobem, analyzovat jednotlivé části do detailů, tak aby systému dokonale porozuměl.
Tento předmět vás naučí zaměřit mysl jedním směrem a logickým postupem dospět k řešení problémů. Doporučuji. Bc. Josef Kovář. 5. ročník FEKT

Bc. Zdeněk Kovář

Projektové řízení inovací (MPRI) bych vřele doporučil všem studentům. Díky tomuto předmětu student nahlédne do problematiky inovací. Kurz je veden v přátelském duchu, formou velmi zajímavých přednášek. K probrané látce jsou hned názorně ukázané zajímavé příklady z praxe, proto velmi doporučuji navštěvovat přednášky. Ve cvičeních dochází k osvojení získaných poznatků z přednášek s podporou programu Goldfire Innovator. To je intuitivní, velmi propracovaný program, který navádí řešitele postupnými kroky k dosažení stanovených cílů.
Bc. Zdeněk Kovář, student  5. ročníku, 2017

Bc. Radek Martinek

Můj názor na TRIZ a proč bych jej doporučil studentům.
V prvé řadě musím říct, že mi dělalo problém se zorientovat v dané věci. Ovšem po několika příkladech vše začalo dávat smysl. Rád bych tento kurz doporučil studentům, které zajímá, jakým způsobem dochází k vyvíjení věcí. Tato metoda není o tom, že člověk jen slepě střílí (myšleno metoda pokus-omyl), ale nabízí řešiteli jasné kroky, které pokud budou dodržovány, tak je velká šance, že se podaří dojít k cíli.
Tímto bych rád poděkoval doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. za vynikající vnik do metody TRIZ a jeho osobní přístup k předmětu MPRI.
Bc. Radek Martinek, student 5. ročníku FEKT VUT v Brně, 2017

Anonymní ohlasy studentů

Anonymní hodnocení volitelného předmětu MPRI (2015, Magisterský, Projektové řízení inovací) věnovaný především metodice TRIZ a podpoře Goldfire Innovator:

  • Jedinečný předmět odhalující metodiku TRIZ. Je na samotném studentovi, jak hluboko bude chtít a bude schopen do metody proniknout.
  • Vynikající předmět, který byl zaměřen na metodiku TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání), tento přístup nabízí neotřelý pohled na věc a podporuje systematické myšlení. Konečně předmět na FEKTU, který není zaměřen na biflování znalostí, ale naopak rozvíjí myšlení každého zúčastněného studenta. Vynikající vedení doc. Bušovem, spousta příkladů, které umocňují pochopení dané problematiky a celkově vynikající atmosféra ve výuce jednoznačně vybízí ostatní studenty si tento kurz zapsat 🙂
  • Na začátku kurzu je posluchač zahlcen nepřeberným množstvím pojmů a definic, přičemž jen malé procento dává studentům význam. Ovšem s postupem času při práci na mikroprojektu a hlubším zkoumání významu jednotlivých pojmů dospěje každý do stádia, kdy si uvědomí, že TRIZ není změť pojmů a principů. TRIZ je metodika, která pomáhá člověku nalézat, správně definovat a řešit složité problémy. Osobně mi TRIZ pomohl svými doporučeními nahlédnout až do jádra problému a jeho omezení nebo úplnému zamezení. Z vlastního pohledu si myslím, že kurz Projektové řízení inovací by měl být v rámci magisterského studia povinný. Nejenom proto, že se jedná o v praxi využitelnou metodiku, ale i proto, že rozvíjí technického myšlení člověka a nalézání, občas až překvapivých řešení v na první pohled složitých inovačních zadáních. Vysvětlovaná látka je podpořena inovačním sw Goldfire, který usnadňuje řešiteli práci. Kurz MPRI-projektové řízení inovací mohu jen doporučit.

Bc. Slavomír Darida

Výuka předmětu MPRI obsahovala základy projektového řízení, funkčně nákladové analýzy zájmového technického objektu a nakonec řešení problémů s řadou řešitelských nástrojů. V rámci cvičení jsme byli seznámeni s prostředím programu Goldfire Innovator, který značným způsobem usnadňuje proces inovování.
Nabyté znalosti byly průběžně kontrolovány krátkými testy. Hlavním výstupem byl mikroprojekt, pro jehož řešení mohl být využit právě program Golfire Innovator. Tento projekt byl velmi přínosný a podílel se na posílení teoretických znalostí.
Celkově hodnotím tento předmět velmi pozitivně, jelikož jsem získal přehled v oblasti, kterou jsem dříve znal jen velmi okrajově a nepovažoval jsem ji za příliš důležitou, což se po absolvování tohoto předmětu změnilo. Předmět byl veden profesionálním způsobem a probraná teorie na sebe vhodně navazovala a byla svázána s praktickými příklady, kterých bylo opravdu mnoho. Do budoucna plánuji dále prohlubovat znalosti v této problematice. Bc. Slavomír Darida, 2015/16.

Bc. Roman JUCHELKA

   Kurz M-Projektové řízení inovací (MPRI) vedený doc. Bušovem je vítaným rozšířením jinak téměř ryze technického vzdělání, které se studentu dostává na FEKT VUT. Na rozdíl od jiných vyučovaných netechnických předmětů na FEKT v MPRI vidím skutečný přínos a člověk si z něj odnese víc než jen zelenou fajfku v indexu a splnění kategorie předmětů.
    Díky mnoha příkladům z praxe prezentovaným přímo na přednáškách a cvičeních student od začátků vidí, že probíraná látka dává smysl, má své opodstatnění a již se mnohokrát osvědčila. Student získá zcela nový náhled a přístup nejprve k pochopení a popsání problémů v technické praxi a následně ho metodika TRIZ i popostrčí tím správným směrem, který s vysokou mírou pravděpodobnosti povede k úspěšnému řešení. Navíc, student v rámci kurzu získá přístup k softwaru Goldfire, který poskytuje podporu celé metodiky TRIZ včetně přístupu do patentových databází, takže si na semestrálním projektu může vyzkoušet použití metodiky od A do Z.
   Kurz bych doporučil každému studentovi, který chce v budoucí praxi vystoupit z řady a posouvat zavedená technická řešení o kus dál nebo k tomuto cíli vést skupinu spolupracovníků.
   Bc. Roman Juchelka, šk. r. 2015/16

Bc. Pavel DOBIÁŠ

Předmět MPRI byl velice užitečný a měl by ho absolvovat každý budoucí inženýr. Metodika TRIZ, kterou se předmět zabývá, nutí člověka přemýšlet co, jak a proč funguje. Budoucím studentům doporučuji průběžně se připravovat. Nových termínů a definic není málo. Průběžná příprava se hodí při testech během semestru i při zpracování mikroprojektu. Jediné co bych upravil, jsou studijní materiály. V e-learningu je velké množství prezentací a materiálů, pokud by se je podařilo nějak sjednotit, bylo by to dobře.
Bc. Pavel DOBIÁŠ