Metodika TRIZ – pro snadnější a účinnější vývoj výrobků
či řešení náročných technických problémů

Sdružení OK4Inovace Vás zve na odborný workshop pro manažery výrobních firem, technické ředitele, konstruktéry a další odborníky zapojené do firemního vývoje nových produktů nebo řešení technických a inovačních problémů. Metodika TRIZ a expertní systém Goldfire Innovator jsou určeny pro manažery, techniky, inženýry, vědce a inovátory, kteří hledají tvůrčí řešení reálných technických problémů a výzev. Na tomto workshopu získáte přehled o výhodách těchto přístupů a možnostech jejich praktického použití u Vás ve firmě. Workshop povede doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. – dlouholetý lektor a garant metodiky TRIZ pro Českou republiku a Slovensko.

Účast na akci je pro registrované ZDARMA.

TERMÍN:  Úterý 15. května 2018 od 9:00 hod. (do cca 16:30 hod.)
MÍSTO:   Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 1. patro, kongresový sál.

Praxe potvrdila četné přínosy TRIZ:
– Podněcuje systémovost i tvořivost techniků
– Podporuje inovátora informacemi a znalostmi
– Nabízí extrakt poznatků z analýzy 200 tis. patentů
– Zkracuje dobu hledání řešení inovačních zadání
– Zvyšuje hodnotu dosahovaných inovačních řešení

„Metodika TRIZ může na první pohled působit jako náročný inženýrský nástroj. Pokud ale do metodiky TRIZ člověk pronikne hlouběji, tak vycítí, že se pouze požaduje chuť myslet a systematicky tvořit. Metodika TRIZ vede systematickým způsobem k jinému, mnohdy až absurdnímu pohledu, než je obvyklý pohled na řešený problém. Avšak právě tento přístup často vede k tvorbě netradičních a inovativních řešení.“
Ing. Martin Dobeš, Robert Bosch spol. s r.o.

9:00 – 9:30                           PREZENCE A RANNÍ OBČERSTVENÍ
9:30 – 9:40                          Přivítání a úvod do problematiky
9:40 – 11:30                         Metodika TRIZ – představení komplexních možností
11:30 – 12:00                      POLEDNÍ OBČERSTVENÍ
12:00 – 13:30                      Metodika TRIZ – praktické využití v inovačních projektech
13:30 – 14:30                      Goldfire Innovator – expertní systém podpory nejen metodiky TRIZ
14:30 – 16:00                      Praktické příklady, možnosti řešení reálných problémů –
inovačních zadání firem
16:00 – 16:30                      Diskuze a závěr

V případě zájmu se registrujte ZDARMA nejpozději do ÚT 8. 5. 2018 zde:WWW.AKCE4INOVACE.CZ
Kapacita je omezena – registrujte se tedy co nejdříve.