CoBrain – procesor znalostí

http://www.cobrain.com

IM Corporation je vedoucí firma produkující nástroje pro inovace založené na znalostech.

CoBrain – to je špičková informační technologie a nástroj k řízení znalostí dle obsahu. Umožní společnostem umocnit jejich intelektuální vlastnictví, zrychlit inovace a řídit konkurenceschopnost. CoBrain významně ovlivní koncepční fázi vývoje nových výrobků a procesů.

Popis

CoBrain je znalostní procesorový systém společnosti. Pomáhá manažerům znalostí urychlovat inovace v celé společnosti. CoBrain pomocí sémantického procesoru provází uživatele ohromným množstvím elektronicky zpracovaných dokumentů z různých informačních zdrojů s cílem vytvořit strukturovanou bázi znalostí pro vaši společnost.

Novým průkopnickým činem IMCorp. v oblasti sémantické procesorové technologie a složitých znalostně založených inovačních algoritmů je CoBrain – procesor znalostí vaší společnosti. CoBrain vybavuje znalostního inženýra a manažera znalostí takovými nástroji, které jsou potřebné pro informační podporu a uspokojování požadavků řešitelských týmů uvnitř společnosti. Taková podpora může znamenat dramatický růst produktivity výzkumníků, inženýrů a všech zainteresovaných na řešení problémů spojených s životními cykly výrobků a procesů.

Charakteristika CoBrain

Získává a zpracovává elektronicky dostupné informace z obrovského množství interních a externích zdrojů, (jako například z významných laboratorních zpráv, z interních technických zpráv, z konkurenčních patentů, konferenčních sborníků, technických časopisů) s cílem vytvořit strukturovanou znalostní databázi společnosti,

Vybírá a indexuje technické dokumenty ve formátu: problém – jeho řešení, který je nejvýhodnější pro hledání možných řešení konkrétních vědecko technických problémů,

Poskytuje popis jednotlivých řešení z vytvořeného indexovaného seznamu, včetně přímého spojení na originální zdrojový dokument,

Poskytuje rozsáhlé možnosti přizpůsobení znalostní báze, editaci, administraci, zpracovatelské nástroje.

Výhody

Umožňuje společnosti získávat, tvořit, sdílet a zachovávat svoje intelektuální vlastnictví,Posiluje přenos znalostí a týmovou spolupráci podporou nejlepších zkušeností,Eliminuje duplicity řešení ve společnosti,Zvyšuje rychlost řešení problémů a tvorbu konceptů zásadních inovací výrobků,Urychluje proces vyhodnocování konceptu,

Rozšiřuje možnosti odlišení produkce od konkurence na trhu.

Tvorba strukturované znalostní báze

CoBrain automaticky vytváří znalostní bázi společnosti, která potom poskytuje technické know-how pro řízení inovačního procesu a pro rychlé hledání nových řešení. CoBrain umožňuje společnostem konsolidovat a sdílet intelektuální vlastnictví a všechny kritické technické a vědecké informace uvnitř společnosti. Systém získává, sémanticky zpracovává a strukturuje multidisciplinární technické informace do tvořené znalostní báze společnosti. Znalosti jsou presentovány ve výhodném formátu: problém – řešení, který je srozumitelný zejména pro pracovníky výzkumu, vývoje a profesionály v technických úsecích společnosti.

Sémantické zpracování

Mozkem za CoBrainem je technologie sémantického procesoru, která analyzuje ohromné množství textů a označuje interakce mezi slovy a významem slovních kombinací. Na základě složitého algoritmu sémanticky pracující procesor dělí obsah dokumentů na jednotlivé věty. Dále věty analyzuje podle významových funkcí tvořených: subjektem (vysílač funkce) – působením (funkce) – objektem funkce (přijímač funkce). Podstatné je to, že CoBrain má schopnost uchovávat souvislost slov, stejně jako textovou souvislost vět uvnitř dokumentů. Jelikož tyto souvislosti jsou významné pro pochopení smyslu sdělení obsažených v dokumentech, má CoBrain klíčovou schopnost potřebnou pro porozumění obsahu dokumentů.

Funkční indexování (třídění)

CoBrain roztřídí znalostní bázi do struktury podle funkčních indexů jednotlivých problémů a nalezených řešení, která jsou presentována v logickém formátu vhodném pro lidi technicky myslící (nositel funkce, působení funkce, objekt funkce).

Přizpůsobení, administrace, tvorba zpráv

CoBrain poskytuje široké možnosti úprav a přizpůsobení. Systém poskytuje schopnost aktualizace z centrální instalace, zajišťuje, aby uživatel okamžitě získal přístup k jakékoliv informaci, která může být pro jeho práci důležitá.

Je snadné editovat strukturu indexů (ukazatelů, třídících značek) nebo měnit jejich pořadí. Například, pokud má vaše společnost stanovenu taxonomii, třídící klasifikační systém nebo schéma pro archivování dokumentů, je možné k tomu přizpůsobit strukturu znalostní báze, kombinovat, třídit, sečítat, mazat nebo přejmenovávat funkční skupiny za účelem srovnání a připojení vaší existující mapy znalostí.

Snadné užívání při administraci a nástroje k tvorbě zpráv vám umožní zhodnotit a zvýraznit vaši iniciativu při zpracování a řízení znalostí. Tyto nástroje vám pomohou při oceňování kvality intelektuálního vlastnictví vaší společnosti, zjištění oblasti vaší specializace, sledovat vývoj četnosti záznamů náležející specifickým prvkům, monitorovat trendy a sledovat užívání báze znalostí jednotlivými uživateli.

Minimální systémové požadavky:

LAN nebo Intranet prostředí: Intel Pentium III 500 Mhz nebo vyšší.Paměť: 512 MB RAM nebo víceHard disk: 8 GB nebo víceOS: Microsoft Windows NT Server 4.0 nebo vyšší

Database IBM DB2 Workgroup nebo Enterprise Edition 5.2 nebo vyšší.

Další informace:

http://www.cobrain.com