CoBrain – procesor znalostí

Popis

CoBrain je znalostní systém společnosti. Pomáhá manažerům znalostí urychlovat inovace v celé společnosti. Prostřednictvím sémantického procesoru provází uživatele ohromným množstvím elektronicky zpracovaných dokumentů z různých informačních zdrojů s cílem vytvořit strukturovanou bázi znalostí pro vaši společnost.

CoBrain vybavuje znalostního inženýra a manažera znalostí takovými nástroji, které jsou potřebné pro informační podporu a uspokojování požadavků řešitelských týmů uvnitř společnosti. Taková podpora může znamenat dramatický růst produktivity výzkumníků, inženýrů a všech zainteresovaných na řešení problémů spojených s životními cykly výrobků a procesů.

Charakteristika CoBrain

Získává a zpracovává elektronicky dostupné informace z obrovského množství interních a externích zdrojů, (jako například z významných laboratorních zpráv, z interních technických zpráv, z konkurenčních patentů, konferenčních sborníků, technických časopisů) s cílem vytvořit strukturovanou znalostní databázi vhodnou pro potřeby firmy, společnosti.,

Vybírá a indexuje technické dokumenty ve formátu: problém – jeho řešení, který je nejvýhodnější pro hledání možných řešení konkrétních vědecko technických problémů,

Poskytuje popis jednotlivých řešení uložených ve vytvořeném indexovaném seznamu, včetně přímého spojení na originální zdrojový dokument,

Poskytuje rozsáhlé možnosti přizpůsobení znalostní báze, editaci, administraci, zpracovatelské nástroje.

 Výhody

Umožňuje společnosti získávat, tvořit, sdílet a zachovávat svoje intelektuální vlastnictví,

Posiluje přenos znalostí a týmovou spolupráci podporou nejlepších zkušeností,

Eliminuje duplicity řešení ve společnosti,

Zvyšuje rychlost řešení problémů a tvorbu konceptů zásadních inovací výrobků,

Urychluje proces vyhodnocování konceptu,

Rozšiřuje možnosti odlišení produkce od konkurence na trhu.

Tvorba strukturované znalostní báze

CoBrain automaticky vytváří znalostní bázi vhodnou pro společnost, která potom poskytuje technické know-how pro řízení inovačního procesu a pro rychlé hledání nových řešení. CoBrain umožňuje společnostem konsolidovat a sdílet intelektuální vlastnictví a všechny kritické technické a vědecké informace uvnitř společnosti. Systém získává, sémanticky zpracovává a strukturuje multidisciplinární technické informace do tvořené znalostní báze společnosti. Znalosti jsou předloženy ve výhodném formátu: problém – řešení, který je srozumitelný zejména pro pracovníky výzkumu, vývoje a profesionály v technických úsecích společnosti.

Sémantické zpracování

Mozkem za CoBrainem je technologie sémantického procesoru, která analyzuje ohromné množství textů a označuje interakce mezi slovy a významem slovních kombinací. Na základě složitého algoritmu sémanticky pracující procesor dělí obsah dokumentů na jednotlivé věty. Dále věty analyzuje podle významových funkcí tvořených: subjektem (vysílačem funkce) – působením (funkcí) – objektem funkce (přijímačem funkce). Podstatné je to, že CoBrain má schopnost uchovávat souvislost slov, stejně jako textovou souvislost vět uvnitř dokumentů. Jelikož tyto souvislosti jsou významné pro pochopení smyslu sdělení obsažených v dokumentech, má CoBrain klíčovou schopnost potřebnou pro porozumění obsahu dokumentů.

Funkční indexování (třídění)

CoBrain roztřídí znalostní bázi do struktury podle jednotlivých problémů a nalezených řešení, která jsou presentována v logickém formátu vhodném pro lidi technicky myslící (nositel funkce, působení funkce, objekt funkce).¨

Další informace:

Od r. 2004 je CoBrain integrován s TechOptimizerem do nového sw balíku s názvem GolFire Innovator. http://www.invention-machine.com