Continental

Školenie TRIZ nám umožnilo v tíme systematicky zjednotiť pohľady z rôznych inžinierskych smerov na hlavný produkt výskumu a tým zužitkovať a zrovnať vedomosti v multifunkcionálnom tíme. Výstupom trojdňového školenia bola solídna báza inovačných zadaní, ktorá je pripravená na ďalšie rozpracovanie pomocou prezentovaného algoritmu ARIZ.
Prezentačné schopnosti a zanietenosť doc. Bušova výrazne prispeli k pochopeniu problematiky. Ing. Tomáš Kaňok, manažér základného vývoja, Continental