Bc. Dostál

Předmět MPRI hodnotím kladně. Zvlášť dobrý je přístup vyučujícího, který vede přednášky se zájmem a často přidá i vtipnou perličku nebo zkušenost. Méně jsem navštěvoval cvičení, kde byl zpočátku problém se spouštěním software Goldfire. Předmět bych studentům doporučil, přestože nejspíše až později v technické praxi doceníme jeho přínos.

Dostál, 2r.2s. FEKT VUT, 2013