Elmarco

K rukám Doc. Ing. Bohuslava Bušova, CSc.
TRIZing, o.s.,
FEKT VUT v Brně
Technická 10
616 00 Brno
Liberec, 21.1.2013
Contact:
Aleš Gardián    +420 489 209 149                                               [email protected]

Věc/Concern: Hodnocení školení metodiky TRIZ včetně řešitelského workshopu

   Úvodní třídenní školení metodiky TRIZ včetně řešitelského workshopu pro firmu ELMARCO znamenalo určitý milník.

V prvé řadě nám pomohlo uvědomit si v plné šíři komplexnost a komplikovanost naší technologie a sebekriticky si přiznat, že naše dosavadní inovační úsilí bylo z velké části opřeno jen o intuitivní návrhy řešení bez důkladnější analýzy problému a toto úsilí také více spoléhalo na sílu několika jednotlivců a jejich invenci než na potřebnou kolektivní spolupráci.

V druhé řadě jsme si s pomocí metodiky TRIZ byli schopni uvědomit, že bez podobně důkladného inženýrského přístupu těžko můžeme naši technologii posunout více než o malé krůčky vpřed a že jenom znalost a odbornost našich specialistů mnohde nestačí.

Předtím, než jsme absolvovali úvod do metodiky TRIZ a než jsme si sami mohli metodiku vyzkoušet na našich reálných příkladech, jsme se již poněkud vyčerpali často neplodným používáním brainstormingů, brainwritingů a řízených diskuzí ve snaze o inovace a řešení problémů v rámci naší komplikované technologie. Metodika TRIZ nám opět dala naději, že stále dokážeme inovativně myslet. Přestože užívání TRIZ je provázeno velmi bolestným a zdlouhavým uvědomováním si našeho nevyužitého řešitelského potenciálu, rozhodně se její studium vyplatí. Nejen že nám dodává odvahu znovu se pustit do již opuštěných a neřešených problémů, ale tuto odvahu dodává i pro řešení budoucích inovačních problémů tím, že nabízí jasný a funkční rámec pro analýzu i syntézu.

Ačkoli se metodika TRIZ může zdát poněkud svazující svými doporučenými postupy a pravidly, je v podstatě zároveň i dostatečně flexibilní v tom, že některé její postupy a přístupy lze použít odděleně bez aplikace metodiky TRIZ v celé její šíři. Přestože jsme měli určité pochybnost o možnostech aplikace TRIZu i na méně technické a netechnické problémy, nacházející se v oblastech mimo konstrukci strojů a zařízení, ukázalo se, že i přes obtížnější nasazení metodiky je možné ji využít i v těchto oblastech a procesech.

Ačkoli první použití TRIZu na našich konkrétních problémech odhalilo spoustu nedostatků v naší interpretaci a použití metodiky, neprojevilo se to nijak zásadně negativně na motivací lidí metodiku TRIZ aktivně používat pro svoji práci.

Z pohledu managementu hodnotím školení TRIZu jako jednu z nejlepších akcí v historii firmy ELMARCO. Jasným důkazem je vlastní iniciativa lidí si tuto metodiku nastudovat a v praxi vyzkoušet bez nutnosti je do toho nutit a jejich aktivity organizovat. V porovnání s různými jinými typy vzdělávání (projektový management, osobnostní rozvoj apod.), kterými většina z našich zaměstnanců prošla, je nezpochybnitelnou výhodou TRIZu, že již první vyzkoušení a použití v praxi vždy vyžaduje teamovou spolupráci průřezově odděleními, čímž dokáže aktivovat velkou skupinu lidí najednou. Takové iniciativní zapojení celých týmů do vyhledávání a řešení inovačních příležitostí je velmi významné a má značný přesah i do pozitivního vývoje firemní kultury, což je u “jenom metodiky” až neočekávaně pozitivní efekt.

A pokud budeme v naší firmě s metodou TRIZ pracovat i do budoucna tak aktivně a s takovým nadšením jako nyní na úplném začátku, osobně věřím tomu, že další z četných patentů firmy ELMARCO bude jenom logickým důsledkem aplikace této metodiky.

Lze jenom doufat, že i střední a vysoké zejména technické školství v České republice začne více chápat význam systematických inženýrských metod a zejména pokročilé metodiky TRIZ a bude již v dohledné budoucnosti produkovat absolventy vyzbrojené nejen základními předmětnými technickými znalostmi v daných oborech, ale zejména schopností metodického, analytického a inovativního myšlení.

Aleš  GARDIÁN
Chief Technology Officer
ELMARCO s.r.o.