Bc. Jiří Hudec

Předmět MPRI bych rozhodně doporučil absolvovat. Spousta věcí je člověku známá ještě před absolvováním kurzu, ale v MPRI je vše, co je spojeno s řešením problémů a technických inovačních zadání, příčemž vysvětleno hlouběji a na praktických příkladech. Člověk pozná jednotlivé analytické způsoby a řešitelské postupy při řešení inovačních zadání, které mu zcela jistě mohou v budoucnosti  pomoci při řešení nějakého problému nebo aspoň bude vědět, jak postupovat.
Jiří Hudec, student 5.r. FEKT VUT v Brně