Přednášky, kurzy, konzultace, konference

– Workshop pro 32 vývojových pracovníků, Rožnov, 3.3. 2017,
– TRIZna školy – TRIZna inovace, konference VVVI, Brno, 1.3.2017,
– Aplikace metodiky TRIZ na elektrický spínací přístroj, konference VVVI, Brno, 1.3.2017
– Workshop pro posluchače manažerského kurzu MCI, DTo, Čeladná, 20. 1. 2017,

– Workshop pro vývojové pracovníky Protherm Group, Skalica, 25.11. 2016
– TRIZ Future Conference, 2 příspěvky: Inovation of pressing process, Turbojet engine innovation, Wroclaw, Poland, 25.10.2016,
– Workshop TRIZ pro veřejnost, VUT v Brně, 23.9.2016,
– Přednáška TRIZ pro 63 studentů SPŠ, Źďár n. Sázavou, 16.3.2016
– Workshop pro posluchače manažerského kurzu MCI, DTo, Čeladná, 15. 1. 2016,

– Workshop pro pracovníky Mann-Hummel, Okříšky, 2015
– Workshop pro pracovníky vývoje Continental, Zvolen, Slovensko, 2015
– Veřejný workshop TRIZ a Goldfire Innovator, 20. 5. 2015 na FEKT VUT v Brně

Příprava příspěvků:
– Bušov. B., Lacko: „Kritický  a systematický rozbor příčin a následků událostí“, pro SYSIN, Pardubice,
– Bušov, B., Bartlová, M.: „Dialektika a inovace s metodikou TRIZ“, pro Kolokvium o vzdělávacím procesu, Univerzita Obrany, květen 2015, Brno
– Bušov, B.: „Tvorba a řešení inovačních zadání-TRIZ“, pro časopis MM průmyslové spektrum“, duben 2015,
– Bušov, B., Žídek, J., Bartlová, M.: 35 let s TRIZ v ČR, abstrakt pro ETRIA konferenci, říjen 2015, Berlín

– Workshop pro vývojové pracovníky Chart Ferox Děčín, 1.4.2015
– Workshop pro posluchače manažerského kurzu MCI, DTo, Čeladná, 12. 3. 2015
– Poznávací kurz pro vývojové pracovníky Chart Ferox Děčín, 25. a 26. 2. 2015,
– Kurz pro posluchače manažerského kurzu MCI, DTO, Čeladná, 16.1.2015

– Příprava informativního článku k tématu TRIZ a Goldfire ve spolupráci s Mgr. Janem Baltusem, býv. dlouholetým šéfredaktorem Tech. týdeníku, prosinec, 2014
– Bušov, B.: „Tvorba a řešení Inovačních Zdaání – TRIZ- metodika pro řešitele nejen technických inovací“, Management news, listopad 2014
– Vzdělávací kurz a aplikační workshop pro vývojové pracovníky SIEMENS Drásov, 8.-9.12.2014,
– Aplikační workshop s pracovníky firmy Holík, Zlín, 23.9.2014,
– Vzdělávací kurz pro vývojové pracovníky firmy Holík, 9. a 10.9.2014,
– Informativně motivační přednáška pro pracovníky SIEMENS Drásov, 29.7.2014,
– Prezentace TRIZ a Goldfire pro pracovníky VÍTKOVICE Machinery Group, 30.4.2014,
– Jednodenní seznámení s TRIZ pro „Business Creativity“, Praha, 19.4.2014,
– Pracovní workshop pro pracovníky HONEYWELL Brno, 17.4.2014,
– Vzdělávací kurz pro vývojové pracovníky HONEYWELL Brno, 9. a 10.4.2014,
– Prezentace TRIZ pro ředitele VÍTKOVICE Machinery Group, ing. Latocha, 20.3. 2014,
– Pracovní workshop pro posluchače manažerského kurzu MCI, DTO, Čeladná, 20.3.2014,
– Motivační přednáška TRIZ pro pracovníky WITTE Nejdek, 11.3.2014,
– Kurz pro posluchače manažerského kurzu MCI, DTO, Čeladná, 17.1.2014,
– KURZ II, TRIZ a práce s Goldfire pro pracovníky vývoje ELMARCO, Liberec, 8.1.2014,

– Motivační přednáška TRIZ pro pracovníky ABB ELSYNN, Brno, 17.12.2013,
– Kurz II, TRIZ a práce s Goldfire, BRANO, Hradec n. Moravicí, 29.11.2013,
– Kurz II, TRIZ a práce s Goldfire, pro pracovníky UNITED POLYMERS, Hranice, 26.11.2013,
– Motivační přednáška TRIZ pro vývojové pracovníky ELMARCO, Liberec, 15.11.2013,
– Kurz II, TRIZ a práce s Goldfire, pro pracovníky VÚHŽ, Dobrá u F.M., 25.10.2013,
– Motivační přednáška TRIZ, HONEYWELL ACS, Brno, 22.10.2013,
– Motivační přednáška TRIZ, HNEYWELLwell Aero, 15.10.2013,
– Kurz II, práce s Goldfire Innovator pro pracovníky HVCC, Nový Jičín, 4.10.2013,
– Kurz I, TRIZ a Goldfire, pro pracovníky HVCC, Nový Jičín, 1.10.2013,
– Kurz I, TRIZ a Goldfire, pro pracovníky VÚHŽ, Dobrá u F.M., 27.9.2013,
– Kurz I, TRIZ a Goldfire, BRANO, Hradec n. Moravicí, 19.9.2013,
– Motivační přednáška TRIZ pro pracovníky Honeywell Turbo, 17.9.2013,
– Kurz TRIZ  a práce s Goldfire, pro členy Moravskoslezského automobilového klastru, 29.-30.8.2013,
– Motivační přednáška TRIZ pro pracovníky LIGHTING Jihlava, 30.5.2013,
– Motivační přednáška pro pracovníky BOCHEMIE, Bohumín, 27.5.2013,
– Vzdělávací kurz TRIZ a Goldfire pro studenty FEI VŠB, Ostrava, 18.4.2013,
– Kurz II, TRIZ a práce s Goldfire, pro členy Bezpečnostního klastru Ostrava, 15.2.2013,
– Prezentace TRIZ pro GŘ VÍTKOVICE Power, ing. Pecina, 28.2. 2013,
– Kurz I, TRIZ a práce s Goldfire, pro členy Bezpečnostního klastru Ostrava, 15.2.2013,
– Kurz TRIZ a práce s Goldfire, pro pracovníky TU Liberec, 26.1.2013,
– Dům techniky Ostrava, kurz TRIZ v rámci kurzu MCI, Čeladná, 18.1.2013,
– HM Partners, 6h motivační kurz TRIZ pro lektory, 4.1.2013,
– Ústav přístrojové techniky, Brno, 14. 3. 2012,
– ANF data SIEMENS, 26. a 27. 3. 2012, lektor: Valeri Souchkov,
– Výstava AMPÉR, doprovodný program, pavilón P, 15 30 – 15 50 h. Brno, 20.3.2012,
– BROSE, s.r.o, 22. 3. 2012, Kopřivnice,
– VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky, 3.5. 2012,
– TU Liberec, 11. a 12.5. 2012,

– VUT v Brně, FEKT, KETE, 24. a 31.5.2012,
– VUT v Brně, FEKT, ÚFYZ, TRIZing, veřejný přehledový kurz, 30.5.2012,
– VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky, 1. a 2. 6. 2012,
– BROSE, s.r.o., Kopřivnice, 7.6.2012,
– FEKT VUT v Brně: „Poznávací proces a metodika TRIZ při inovaci produktů“.
Lektor: Profesor Juri Bielski, Královský technologický Institut v Melbourne.
Dne 20.6. 2012,  9 00-11 00 h, učebna T 215, Technická 8, 628 00 Brno.
– Přednáška na téma TRIZ pro pracovníky SIEMENS, 21.6.2012, F.p.Radhoštěm.,
– Přednáška „TRIZ a aplikace“ pro pracovníky WITTE Nejdek, 7. 8.2012,
– Kurz „TRIZ a Goldfire Inovator“ pro výzkumné pracovníky ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 9. a 10.8. a 15.8.2012
– Přednáška pro pracovníky vývoje VARROC light systems, Nový Jičín,12.9.2012,
– Konzultace při vyhledávání patentů pro VARROC light systems,
v TRIZing, o.s., Brno,  3.10.2012,
– Konzultace při vyhledávání patentů pro VARROC light systems,
v TRIZing, o.s.,Brno,  31.10.2012,
– Přednáška „TRIZ na inovace“ pro OEZ SIEMENS, Letohrad, 18.9.2012, vedoucí vývoje Ing. Lipenský. Organizoval člen výboru TRIZing, o.s., doc. Ing. F. Veselka.
–  Přednáška TRIZ na semináři „Inovace turbín“ pro SIEMENS Turbomachinery Brno, 10. 10. 2012,
–  Přednáška TRIZ pro GŘ VÍTKOVICE Power a ředitele Severomoravského klastru firem, 12.10.2012, (Ing. Martin Pecina, Ing. Gogela),
– Přednáška „TRIZ a Inovace“ pro ATAS Náchod, organizoval člen výboru TRIZing, o.s., doc. Ing. F. Veselka,
– Přednáška „Aplikace TRIZ na problémech turbíny SIEMENS, organizoval vedoucí strategie produktu, 15.11. 2012,´
– Seminář na téma „TRIZ a inovační projekty“ pro přizvané firmy z regionu, Technologický inkubátor, 22. a 23.11. 2012, VŠB Ostrava,