Ing. Lukáš OLIVA

Využitelnost TRIZ v praxi
V roce 2004 jsem absolvoval kurz „Tvorba a řešeni inovačnich zadáni“, vedený doc. Bušovem. Tehdy mě velmi zaujal profesionálni přistup lektora a zaujeti pro přednášenou látku, což byly prvky kurzu, které si dodnes velmi jasně vybavuji.
    Po ukončeni studii jsem nastoupil do zaměstnáni u firmy, která se specializuje v oblasti zabezpečeni staveb. Dodnes v tomto oboru pracuji. Během svého zaměstnáni jsem se několikrát setkal s tim, že bylo potřeba řešit nějaký „špek“ – záležitost, která neměla jasně daný způsob řešeni, ale byl stanovený cil. V podobných situacich jsem si vybavoval důležité myšlenky z kurzu TRIZ, které mě vedly k tomu, abych se na věci dival z jiného úhlu pohledu a hledal vice jádro problému, než jeho povrch.
    I diky proškoleni v oblasti inovačnich řešeni jsem mohl několikrát přinést svému zaměstnavateli netradični řešeni, které ušetřilo čas a penize. Orientace na hledání jádra problému v sobě přináší zcela jiné pohledy na způsoby řešeni.  Ing. Lukáš Oliva