Ing. Petr Škara, Honeywell, 2010

Dobrý den pane docente,

Moje poznámky k proběhlému 6 h kurz a 6 h aplikaci bych rozdělil na +/-.

A)               TRIZ
+ dává návod, vede k systematičnosti, problém strukturuje, dnes je nejtěžší uvědomit si ten ROZPOR, protože k tomu nic nenavádí;
– vyžaduje posun myšlení do abstraktnější roviny a schopnost zobecňovat, což není vždy běžné u méně zkušených inženýrů (práce s pojmy jako prostor, čas, hmota, … většina lidí přemýšlí jaký to má průměr, jakou frekvenci, jakou hustotu, ..), třeba ta interpretace tření jako něco co degraduje požadovaný účinek je logická a rozvíjí další úvahy, ale já bych ho vždy zařadil jako negativní efekt a konec.

Je mi jasné, že jste TRIZ musel v našem případě hodně zredukovat a věřím, že podrobné věnování se jednotlivým principům zabere celý semestr.

B) Goldfire (zahrnuje hodnotovou analýzu, vyhledávání, budování znalostní databáze, vizualizaci myšlení, databázi heuristik … mnoho různých funkcionalit)
+ přístup k patentům, ten vyhledávací nástroj je skutečně obdivuhodný
+ mě se líbí, že lze se shromážděnými poznatky pružně pracovat, nabalovat, doplńovat, vizualizovat, mapovat a uchovávat myšlenky
+ dává návod a řád, ale přitom poskytuje dostatečnou míru volnosti

– těžko srozumitelné uživatelské prostředí (ukládání souborů, systém workflow, menu, členění projektu, …), uvítal bych radši ten tok myšlení podle vaší přednášky – TR- heuristiky, FR – separace, Funkce – efekty přírodních věd, atd …
– efektivita při hledání námětů pro řešení hodně závisí na tom, jak vhodně se mi podaří zformulovat technický rozpor,
– často jsem váhal jaké slovo zvolit tak, aby maximálně vystihovalo funkci (ale to jsem ještě neznal možnost zavádět poznámky do vytvářeného modelu…)
– uvítal bych, kdyby v RCA bylo možné kreslit nejen negativní, ale i pozizivní efekty (v tom byly vámi zvolené příklady hodně ilustrativní)
– největší otázkou pro mne je, jakým způsobem je SW nasazen v jiných firmách, podle mě by to měl být osobní nástroj každého inženýra, nedovedu si představit, kdo je typickým uživatelem při stávající ceně (jeden vyvolený špičkový inženýr, někdo z knihovny, patentový specialista, někdo kdo má na starosti vize ve firmě, ….???), pokud to je jen jeden člověk, je pověřen pouze pro práci s tímto SW a posyktuje odpovědi na požádání? Jak je to pokud jsou různé řešitelské skupiny ve firmě a potřebují o problému diskutovat – půjčují si licenci?

Určitě by stálo za to rozdělit SW do několika modulů (vizualizace, stavba báze znalostí, přístup k patentům) a ty prodávat v různých cenách tak, aby se stal nástroj v nejjednodušší podobě (RCA, funkční diagram) přístupný pro široké publikum (podobně jako u jiných inženýrských nástrojů v oblasti CAD/CAM/CAE), myslím, že by to byla pomůcka, kterou by každý uvítal (vidno i z ohlasů na přednášku), samozřejmě, že jsou různé Mind Maps a Vision, apod., ale tady je to všechno konkrétně cílené.

Vidíte sám, že to bylo hodně inspirující …díky.
Pěkný víkend přeje
Petr Škara