Ing. Tomáš VALER

Jak hodnotím Tvorbu a řešení inovačních zadání
Protože se zabývám prací s mládeží, byl pro mě kurz pana doc. Bušova velmi přínosný. Metodika TRIZ není jen pro ty, kteří v ní budou náměty pro svoji budoucí technickou praxi, ale také pro ty, kteří v nejrůznějších oblastech každodenního života vyhledávají změny v inovačním smyslu.
   Kurz byl veden formou diskuse mezi lektorem a studenty, kteří projevili zájem o metodiku TRIZ svým výběrem ze široké nabídky doporučených technických předmětů na FEKT VUT v Bmě. Zatímco v jiných (a zejména povinných) oborových předmětech jsou často formou nezáživného výkladu předávány teoretické znalosti s nevelkým důrazem na praktické využití, v kurzu Tvorba a řešení inovačních zadání má výuka zcela opačný charakter.
   Metodika TRIZ poskytuje velmi účinné postupy řešení technických problémů (i když, nejen technických). Kurz podává v ucelené a výborně uspořádané formě základní znalosti a postupy jak metodiku prakticky využívat.
Tomáš Valer