Ing. Viktor Neveselý

Diplomová práce vytvořená s podporou metodiky TRIZ:

Tématem DP práce byl Návrh regulace minimálního průřezu rozváděcího kola turbodmychadla. Práce byla zadána firmou PBS Turbo s.r.o.

Úkolem bylo navrhnout možné varianty regulace průtoku spalin a tak využívat efektivněji energii obsaženou v těchto spalinách.

Zadavatel požadoval, abych pro řešení využil některou z metod tvůrčího myšlení, nejlépe však metodiku TRIZ, se kterou byla firma PBS stručně seznámena formou prezentace.

Metodiku TRIZ jsem použil proto, že jsem absolvoval kurz a proto, že tato metodika umožňuje systémový přístup k řešení problémů. Přednášky a konzultace u Doc. Bušova mě přesvědčily, že s touto metodikou mohu vytvořit solidní diplomovou práci.

Metodiku jsem velmi ocenil z hlediska perfektního systematického přístupu a na tomto základě jsem relativně v krátké době pochopil základní návaznosti mezi jednotlivými prvky turbodmychadla. Následně jsem definoval funkce jednotlivých prvků.

Při konzultacích se zadavatelem jsme vytvářeli mnoho námětů, které byly velmi zajímavé pro mne i pro zadavatele a některé z nich se staly základem řešení zadaného úkolu.

Moje práce byla hodnocena velmi pozitivně.

V Brně 20. září, 2001                  Ing. Viktor Neveselý