Jan Ferebauer

Zhodnocení semestrálního kurzu TRIZ.
Jsem studentem 4. ročníku VUT – FSI, oboru mechatronika. Absolvoval jsem semestrální kurz TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání) v zimě r. 2002.
Obsahem kurzu bylo osvojování základních metod zdokonalování techniky (technický rozpor, fyzikální rozpor, svinování a rozvíjení techniky…) a celé metodiky TRIZ.
Po absolvování teorie metodiky TRIZ (jejich základů), se ve cvičení pracuje se SW podporou metodiky TRIZ. Jedná se o TechOptimizer 3.1 (a vyšší verze) Professional Edition. Po pravdě musím říci, že z počátku mne tento software nezaujal, ale i přesto jsem si jej zvolil pro řešení své semestrální práce a byl jsem jím nadšen. Software mne intuitivně provázel a pomáhal při řešení daných problémů.
Kurz byl přínosem pro moje studium i pro budoucí praxi v tom, že lépe než dosud dokážu porozumět technickému problému – pochopit (definovat) zadání, analyzovat strukturu systému, klasifikovat funkce …, a řešit problém zdánlivě neřešitelný.
4. ročník FSI VUT, mechatronika, Jan Ferebauer