Jan Ferebauer

Zhodnocení semestrálního kurzu TRIZ:

 Jsem studentem 4. ročníku VUT – FSI, oboru mechatronika. Absolvoval jsem semestrální kurz TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání) v zimě r. 2002.

Obsahem kurzu bylo osvojování základních metod zdokonalování techniky (technický rozpor, fyzikální rozpor, svinování a rozvíjení techniky…) z celé relativně komplexní metodiky TRIZ.

Po absolvování teoretické části metodiky TRIZ (jejich základů), se ve cvičení pracuje se SW podporou metodiky TRIZ. Jedná se o TechOptimizer 3.1 (a vyšší verze). Po pravdě musím říci, že z počátku mne tento software nezaujal, ale i přesto jsem si jej zvolil jako pracovní prostředí pro řešení své semestrální práce a byl jsem jím nadšen. Software mne intuitivně provázel analýzou a pomáhal při řešení problémů.

Kurz byl přínosem pro moje studium i pro budoucí praxi v tom, že lépe než dosud dokážu porozumět technickému problému – pochopit (definovat) zadání, analyzovat strukturu systému, klasifikovat funkce …, a řešit problém zdánlivě neřešitelný.

4. ročník FSI VUT, mechatronika, Jan Ferebauer, 2002